Brottsregister

Brottsregister

(Brottsregister och straffregister är samma sak)

Enligt Rättsregistercentralen görs främst anmärkningar i brottsregistret för de som dömts till frihetsstraff (fängelse). Uppgifter samlas och sparas i straffrättsliga register för att följa upp och verkställa domar. Brottsregistrets uppgifter är hemliga. Som privatperson kan man dock få ett utdrag från sitt brottsregister ifall exempelvis en arbetsgivare kräver det. För många arbetsuppgifter krävs det att man inte har några anmärkningar i sitt brottsregister. Söker man jobb för att arbeta med barn eller unga kräver arbetsgivaren att få se ett brottsregisterutdrag.

I brottsregistret antecknas när en person döms till ovillkorligt eller villkorligt fängelsestraff, övervakningsstraff jämte villkorligt fängelsestraff böter (tilläggsböter), samhällstjänst eller uppsikt, samhällstjänst, ungdomsstraff eller i stället för ungdomsstraff böter, avsättning från tjänst eller åtal eftergives på grund av personens otillräknelighet.

Andra än de ovannämnda bötesstraff och förvandlingsstraff för böter blir inte införda i straffregistret. Ett fängelsestraff som ådömts med stöd av civiltjänstlagen eller värnpliktslagen blir inte heller infört i registret. En juridisk person (bolag, stiftelse e.dyl.) ålagda samfundsböter införs däremot i straffregistret. I registret införs uppgifter om straff som utomlands ådömts en finsk medborgare eller en i Finland bofast utlänning såvitt påföljderna motsvarar de ovannämnda påföljder som bör införas i registret. I registret införs uppgifter om avtjänat straff och eventuell benådning.

En persons uppgifter och anteckningar raderas ur brottsregistret efter olika lång tid beroende på hur strängt straff man fått. Du kan läsa mera om det här på Rättsregistercentralens sida om Straffregister.

Om samma person döms för flera olika brott, så finns alla ikraftvarande anteckningar kvar i registret tills den sista domen har avförts från registret.