Hjälp för brottsoffer

Hjälp för brottsoffer

Om du upplever att du blivit offer för ett brott lönar det sig att söka hjälp! Oavsett hur du känner det och hur du reagerade i situationen, berätta ändå vad som hänt för någon pålitlig vuxen. Det hjälper förhoppningsvis till att förhindra att fler brott sker och du får själv hjälp och stöd.

Det är helt normalt och acceptabelt att reagera på det som hänt på ditt eget sätt: en kanske känner sig skyldig och skäms, en annan är irriterad och rastlös och en tredje kanske känner behov av att dra sig undan och undvika folk. Inget av det här är fel eller onormalt. Eftersom känslor inte alltid syns utanpå kan det vara svårt för närstående att lägga märke till vad som hänt eller så kan brottsoffrets beteende vara svårt att förklara, och därför är det bra att berätta för någon trygg person.

Kontaktuppgifter

Nödnumret: 112

Den egna ortens polisinstans eller vilken polisinstans som helst.

I Österbotten kan brottsoffer vända sig till följande stödtjänster:

Har du eller någon närstående utsatts för ett brott eller brottsförsök eller har du blivit vittne till ett brott? Är du osäker på vad du borde göra? Ring Brottsofferjouren så får du personligt stöd. Tjänsten är avgiftsfri. Riku är en pålitlig och konfidentiell tjänst, där man kan ställa frågor anonymt.

Våra kontaktuppgifter är:

Brottsofferjouren
Vasa serviceställe
Nina Jansson
Tfn: 0440 371050
Rådhusgatan 25, 65100 VASA
https://www.riku.fi/se/hem/

Vi har även en jourtelefon Hjälpande telefon 116 006 på svenska på onsdagar kl. 13-17! På finska är tiderna må-ti kl 13–21 och ons-fre kl 17–21.
Vi har även en Juridisk telefonrådgivning: 0203 161 177 må-to kl 17–19.

Stödpersoner

Brottsoffer, deras närstående och vittnen i brottsfall kan få en stödperson från Brottsofferjouren gratis. En stödperson kan hjälpa och stöda i de praktiska sakerna kring en brottsprocess, hen kan exempelvis komma med till polisen för förhör eller till rättegången eller hjälpa till med att ansöka om besöksförbud. Tillsammans med stödpersonen kan man diskutera hur man upplevt det som hänt och vid behov få kontakt med ytterligare stödtjänster. Stödpersoner är noggrant utvalda och utbildade för sin uppgift. Svenskspråkiga stödpersoner kan fås, kontakta RIKU för mera information.

Kvinnolinjens telefondejour - Naisten linja puhelinpäivystys

Kvinnolinjen - Naisten Linja är en nationell, avgiftsfri telefontjänst som erbjuder råd, handledning och stöd åt kvinnor och flickor som upplevt våld, hot eller rädsla, även till deras närstående. Tjänstens telefonnummer är 0800 02400. De dejourerar på svenska på onsdagar kl 16-20, på engelska på fredagar kl 16-20 och alla dagar på finska kl 16-20. Telefonsamtalen är konfidentiella (tystnadsplikt). Man kan ringa anonymt.
Läs mera här.

Poikien puhelin (bara på finska)

Väestöliitos "pojkarnas telefon" hjälper på nummer 0800-94884, må-to kl 13-18. Samtalet är gratis för den som ringer och man får prata om vadsomhelst.