Identitetsstöld och ID-förfalskning

Identitetsstöld och ID-förfalskning

Om att missbruka eller förfalska id-handlingar

Att uppvisa någon annan persons identitetsbevis för till exempel butikspersonal vid köp av alkoholhaltiga drycker är inget brott.

Lämnar man däremot falska uppgifter åt en polis som utför ett tjänsteuppdrag, så kan man bli bötfälld eller få fängelse i högst tre månader för något som heter tredska mot polis. Polisen tycker ändå inte att det är rätt att man som minderårig lånar en redan vuxen kompis körkort för att få tillträde till krogen eller för att få köpa ut öl eller tobak från affären. Det finns goda orsaker till att dessa produkter och krogen har åldersgränsen 18 år.

Det som polisen heller inte tycker om och som även lagen är förbjuder, är förfalskning av id-bevis. Har man gjort ändringar på sitt körkort eller i sitt pass för att kanske uppnå myndig ålder, så är det frågan om ett förfalskningsbrott. I strafflagens 33 kapitel finns stadgat om brottslighet av denna art. Första paragrafen i kapitlet säger följande:

"Den som framsäller en falsk handling eller annat bevismedel eller som förfalskar ett dylikt bevismedel för att användas som vilseledande bevis, eller såsom sådant bevis använder ett falskt eller förfalskat bevismedel skall för förfalskning dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Försök är straffbart."

Andra paragrafen i strafflagens 33 kapitel preciserar grovt förfalskningsbrott. Att förfalska sitt körkort i syfte för att handla alkohol är nog inte så pass allvarligt att det skulle bli frågan om grov förfalskning. Om paragrafen ändå intresserar så kan läsaren av denna text kontrollera den via t.ex. www.finlex.fi.

Det finns även lindrig grad av förfalskning. Om det brottet finns bestämt i strafflagens 33 kapitels tredje paragraf. Om omständigheterna kring förfalskningen och användandet av denna har varit småskaliga, så kan gärningsmannen dömas till böter.

Om en minderårig har ändrat sitt födelseår på sitt körkort och i något skede kommer fast för det, så är det nog förmodligen fråga om ett lindrigt förfalskningsbrott. Enligt polisens böteshandbok, så kan polisen ge böter för lindrig förfalskning ifall gärningsmannen är straffrättsligt ansvarig, alltså över 15 år. Yngre personer än 15 år kan nämligen inte bli bestraffade för begångna brott, men nog bli skyldiga att ersätta ifall de ställt till med ekonomiska skador eller förorsakat någon personskador.

I straffregistret införs främst uppgifter om personer som dömts till t.ex. fängelsestraff, samhällstjänst och avsättande från tjänst. Ett bötesstraff för lindrig förfalskning blir troligen därför inte infört i straffregistret. Om man däremot blir dömd för "vanlig" förfalskning och till exempel får ett ovillkorligt fängelsestraff samt böter, så då blir det en prick i registret.

Hur länge prickar i brottsregistret lämnar synliga är beroende på hur pass allvarligt brott man blivit dömd för. Om dessa uppgifter intresserar, så kan du läsa mer på Rättsregistercentralens hemsida.

Polisen är enligt lag skyldig att meddela de sociala myndigheterna ifall en yngre person än 18 år gör sig skyldig till brott. Det som kan hända, fast man inte ens får böter för ett brott utan kanske bara en varning, är att man ännu kan bli kallad till socialen för en utredning. Dessutom meddelas åt vårdnadshavarna ifall en yngre person än 18 år gör sig skyldig till brott.