Varför leva hållbart?

Varför leva hållbart?

Jordklotet håller inte om vi konsumerar som vi gör idag. Just nu använder en femtedel av jordklotets människor nästan 4/5 av alla resurer. Den här mycket kosnumerande femtedelen är vi västerlänningar, som har blivit vana vid en slösande livsstil. Om alla skulle leva och kosumera som vi gör, skulle inte jordklotets naturresurser inte räcka till. Den ojämna fördelningen av konsumptionen gör att en del av världens befolkning har för mycket och andra alldeles för litet.

Att köpa saker och ting ger inte lycka, fast reklamer överallt låter oss tro det. Tvärtom, kosnumtionsmodellen som vi har matar tomhet och ytlighet, som för oss längre bort från verklig lycka och glädje. Om vi slösar, ökar lidandet i fattiga länder eftersom de måste producera mera och mera för allt mindre pengar.

Påverka med dina egna val

Det som du väljer, har betydelse. Om du köper ekologiskt, märker affären att ekologiska produkter säljer och att det lönar sig att ha sådana i sortimentet. Om du sparar på besnin, minskar växthusgasen och om du återvinner metall, påverkar du genom att minska på behovet av för miljön skadlig gruvverksamhet.

Du behöver inte leva fullständigt ekologiskt för att påverka. Du kan ändå dra ditt strå i stacket genom att använda hållbara sätt som passar dig själv bäst. Exempelvis då du handlar mat kan du välja ekologiskt och närproducerat. De val som du gör nu, inverkar långt in i framtiden.

Decibels tips för en hållbarare livsstil

1. Tänk på vad du köper i affären; genom att välja ekologiskt och närproducerat lever du hållbarare eftersom livsmedel som transporteras långt ifrån kräver fossilt bränsle, vilket inverkar negativt på klimatförändringen.
2. Släck lamporna när du går ut hemifrån - också i rummen där du inte är, när du är hemma.
3. Om du har en sak som du inte behöver, byt den med din kompis till en sak som hen inte behöver - resultatet är att ni båda får en sak som ni behöver!
4. Köp inte nya kläder, om inte du behöver dem. Låna av en kompis om du har behov av något för en gång. Du kan också prova på att fynda på loppis!
5. Om du cyklar till skolan/jobbet, behöver du inte köpa bensin till moepden/bilen och du sparar också pengar! Dessutom får du frisk luft och motion!

Kom ihåg att även små ändringar i vardagliga rutiner gör stor skillnad på lång sikt!