Medborgarskap

Medborgarskap

Medborgarskapet ger rättigheter och skyldigheter. En finländsk medborgare bör till exempel försvara landet och efterfölja Finlands lag både inrikes och utomlands. Till rättigheterna hör bland annat yttrandefriheten, rösträtten och rätten att bo på den ort man själv väljer.

I Finland övervakar barnombudsmannen barnens och ungdomarnas rättigheter och intressen. Ombudsmannens uppgift är att se till att barnens och ungdomarnas välfärd och rättigheter förverkligas och agera som förmedlare mellan barnen och beslutsfattarna. Finland har förbundit sig att följa FN:s principer för barns rättigheter, som till exempel omfattar rätten till barndom ända till 18-årsåldern utan rädsla för våld och berövande samt rätten att gå i skola och få hälsovård.

De unga växer upp till myndiga medborgare och får fler rättigheter med åldern. Åldersgränserna är främst till för att skydda de unga och berör flera områden i livet – allt från att köpa tobaksprodukter, titta på filmer, spela dataspel, ha sex till att köra moped och åka på kryssning.

Åldern ger också rätten att rösta. Det är ett bra sätt att påverka saker men det finns också andra sätt. Ibland kan det kännas som om du inte kan påverka sakerna alls. Ändå gör vi många betydelsefulla val varje dag – också små val i vardagen har betydelse – till och med det varifrån du köper bensinen eller vilken typ av choklad du äter. Du kan driva saker som är viktiga för dig själv på olika sätt. Den enskilda medborgaren har möjlighet att genom ett medborgarinitiativ få riksdagen att behandla ett lagförslag, bara medborgaren lyckas samla tillräckligt många människor bakom initiativet.

En finländare är inte bara medborgare i Finland utan även i Europeiska unionen. Passet med röd pärm är ett tecken på det. Varje EU-medborgare har ett rött pass. I och med EU-medlemskapet har vi möjligt att flexibelt exempelvis studera, resa eller arbeta i ett annat EU-land.

Andra länkar om medborgarskapet:
www.lastensivut.fi (på finska)
www.otakantaa.fi/sv-FI
www.suomi.fi/suomifi/svenska/index.html