Åldersgränser

Åldersgränser

Åldersgränserna är till för att begränsa användningen av en produkt eller tjänst antingen med hjälp av lagen eller med rekommendationer. Det finns åldersgränser för att till exempel köpa alkohol eller köra motorfordon. Många filmer är också begränsade till en publik i viss ålder.

Läroplikten inleds som sjuåring. Den tar slut som sjuttonåring ifall läroplikten inte utförts innan dess. Läroplikten innebär en plikt att utföra grundskolans läroplan.

För- och efternamnet på ett barn som är 12 år kan inte ändras utan barnets tillstånd och barnet har självständig talan i sina egna myndighetsärenden.

Från det år då den unga fyller 14 år har han eller hon rätt att utföra lätt arbete som inte är skadligt för hälsan, utvecklingen eller skolgången. Arbete som utförs under lovet får uppta högst hälften av lovet.

En 15-åring kan dömas för brott på en lindrigare skala. Ifall läroplikten är utförd kan en 15-åring ta emot heltidsarbete, ingå arbetsavtal och själv förvalta pengar som tjänats och göra ett testamente. I denna ålder är det tillåtet att köra motorbåt och ta moped- eller traktorkörkort. Om föräldrarna ger sitt tillstånd kan en 15-åring gå med i eller skriva ut sig ur ett religiöst samfund, och byta namn. Skriftskolan kan inledas i denna ålder och det är även möjligt att bli fadder.

Skyddsåldern för sexuellt umgänge är 16 år i Finland. Detta betyder att två personer som fyllt 16 år får ha sex tillsammans. En person som fyllt 16 år får inte ha sex med någon som är under 16 år. En sextonåring får ta körkort för lätt motorcykel och rösta i församlingsvalet.

Barnbidraget som FPA betalar ut upphör då ungdomen fyller 17 år och rätten till studiestöd inleds. Värnplikten börjar i början av det år då mannen fyller 18. Det är frivilligt för kvinnor att göra värnplikt. Bilskolan kan inledas sex månader innan den artonde födelsedagen.

En 18-åring är myndig i Finland. Då ansvarar målsman inte längre för ungdomens göromål. En 18-åring får rösta och ställa upp som kandidat i statliga val och kan börja BSP-spara vilket innebär att bostadsköparen kommer överens med banken om att spara 10 % av bostadens kostnad och då målet uppnåtts ger banken ett lån med förmånliga villkor. En 18-åring kan gifta sig eller registrera sitt parförhållande och spela hasardspel för pengar.

Myndigheten gör det även möjligt att göra en adoption inom familjen där mammas eller pappas nya partner adopterar sin makes barn. Körkortets förarexamen får utföras efter att man fyllt 18 år och man får gå med i eller skriva ut sig från en religion. I denna ålder är det även möjligt att skaffa milda alkoholdrycker och tobak, få ett pass utan vårdnadshavarens tillstånd och vara ordförande i en förening. Straffen för brott döms enligt full skala. Om man är född till följd av donation av könsceller har man som myndig rätt att få veta donerarens identitet. Om restaurangen inte kräver en högre ålder beviljas inträde som 18-åring. Åldersgränsen för att köpa ett luftvapen är 18.