Allemansrätten

Allemansrätten

Den finländska allemansrätten är till sin omfattning unik i hela världen och gäller alla som vistas i Finland. Med allemansrätten avses möjligheten att kostnadsfritt använda naturen oavsett vem som äger området. Det är tillåtet att röra sig till fots, med skidor, rida eller cykla i naturen -  förutom i trädgårdar. Även åkrar, ängar och planteringar bör undvikas för att inte skada dem. På vintern är det tillåtet att gå över en åker.

Även tillfällig övernattning är tillåtet. Det är okej att tälta fritt bara du håller lämplig distans till bosättningen. Det är inte tillåtet att göra upp öppen eld på andras mark ifall det inte finns en tyngande orsak. Ett bärbart spritkök eller en grill räknas inte som öppen eld.

Det är tillåtet att fritt utnyttja det naturen ger. Alla får plocka bär, svampar och blommor som inte är fridlysta och det är tillåtet att meta och pimpla. Annan typ av fiske kräver tillstånd. Vattendragen får användas för att simma eller tvätta sig i och på vintern är det tillåtet att gå längs isen.

Rättigheterna medför även ansvar. En person som rör sig enligt allemansrätten får inte orsaka störningar eller skador åt annan. Fågelbona och fågelungarna ska lämnas i fred och andra skogsdjur ska inte störas. Växande träd får inte fällas eller skadas – så det är inte tillåtet att samla ris för en bastukvast eller plocka videungar från någon annans mark. Ris för julprydnader samlas in från marken. Det är inte tillåtet att ta ett torkat eller fallet träd från någon annans mark och inte heller plocka kvistar eller mossa. Skräpet ska inte lämnas i naturen utan tas med och slängs bort på rätt sätt.

Det är inte tillåtet att köra motorfordon på någon annans mark utan tillstånd. Fiske och jakt kräver också officiella tillstånd.

Tips och uppdaterad information om utelivet: www.utinaturen.fi/Sidor/Default.aspx

Bekanta dig med fridlysta arter: http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/Arter/Fridlysta_arter

Allemansrätten: http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/Allemansratten(17001)