Hur kan jag påverka?

Hur kan jag påverka?

Alla kan påverka de dagliga ärendena utan att ens märka det. Gärningarna kan vara små, som att göra ett enskilt val som konsument, eller ha en större synlighet och inverkan. Vi kan påverka på många sätt, till exempel genom att göra upp ett medborgarinitiativ. 

Med medborgarpåverkan avses verksamhet där medborgarna försöker förändra eller bevara saker i samhället. Ett sätt är att rösta. Ett annat att delta i den offentliga debatten, skriva en egen blogg eller gå med i en grupp för att få åsikterna hörda.

Grundlagen tryggar finländarna rätten att göra en motion för att stifta en lag. För detta måste 50 000 underskrifter samlas in på initiativet inom sex månader. Det första medborgarinitiativet fick tillräckligt med underskrifter 2012 och det gällde förbud av pälsdjursuppfödning.

Påverkan behöver inte alltid vara offentlig. Beslutet att köpa ris från en viss affärskedja är ett sätt att påverka, även om vi inte tänker på det så. Ska jag ta bilen eller cykeln? Köper jag skorna i affären eller på webben? Ska jag köpa en ny kjol eller gå på loppis? Varje litet vardagligt beslut påverkar saker och ting. De unga kan öva sig på att påverka till exempel genom elevkåren. Besluten som fattas där kräver ansvarsfullt övervägande och kan påverka hela skolans atmosfär. 

Föreningar och klubbar är andra forum där det är möjligt att påverka. Sådana ärenden kan vara barn och ungas förhållanden, djurens rättigheter eller något som gäller den egna hobbyn eller det egna yrket. Många hör därför till en fackförening.

I många kommuner finns grupper där barn och ungdomar kan påverka utan att vara med i en organisation eller förening. Du kan fråga information om dessa grupper av din lärare eller av kommunens ungdomsarbetare.

Finlands Ungdomsfullmäktiges förbund, Nuva ry, stöder och ger råd åt de ungas påverkargrupper och främjar ungdomarnas delaktighet och möjligheter att påverka. Ungdomsfullmäktige finns på flera orter och arbetar för att förbättra de ungas situation och korrigera missförhållanden i den egna kommunen. Du kan även påverka kommunens beslutsfattande genom Initiativkanalen för unga på webben. Där kan du enkelt framföra dina egna idéer, kommentera andras initiativ eller ta ställning till frågor som kommunens beslutsfattare ställer till de unga.

Underskatta inte den inverkan ditt exempel kan ha. Ger du ett gott exempel till andra med ditt agerande? Vad skulle ske om alla skulle handla som jag? Är du intresserad av att delta i ett medborgarinitiativ eller att göra ett eget?

Mera information här: www.kansalaisaloite.fi/sv

Webbadresser: www.adressit.com (på finska)

Medborgarens möjligheter att växelverka med administrationen: www.otakantaa.fi/sv-FI

Kommunspelet Lyckans – testa dina färdigheter som kommunaldirektör: http://www.virtuaalikunta.net/sv/spel/bekantadig

Har din hobbygrupp eller ditt kompisgäng en idé till en kampanj, ett evenemang eller en publikation? Sök stöd för idén: www.cimo.fi/program/youth_in_action/ungdomsinitiativ