Medborgare i EU

Medborgare i EU

En finländare är inte bara medborgare i Finland utan även i Europeiska unionen. I Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter har EU-medborgarens centrala rättigheter samlats som kompletterar de nationella rättigheterna. EU-medborgarna är över en halv miljard till antalet sammanlagt.

En medborgare i Europeiska unionen har rätt att fritt röra sig och vistas i alla medlemsländer utan att uppleva diskriminering. Medborgaren kan ställa upp i Europaparlamentets val och rösta i valet. Medborgaren har rätt att få diplomat- och konsulathjälp av andra än det egna medlemslandets myndigheter i länder utanför EU, ifall landet ifråga saknar hemlandets ambassad. Medborgaren kan även vädja till Europaparlamentet eller vända sig till Europas rättsombudsman och skriva till EU:s organ. Svaret bör fås på valfritt officiellt unionsspråk.

En EU-medborgare får studera, arbeta, utföra sitt yrke eller grunda ett företag i alla medlemsländer. I dessa fall behöver medborgaren inte fundera på arbetstillstånd eller visum. Medborgaren kan även söka jobb i ett annat medlemsland i tre månaders tid utan att förlora hemlandets arbetslöshetsförmåner. En medborgare som är pensionär och flyttar till ett annat EU-land har rätt att få den lagstadgade pensionen utbetald i sitt bostadsland. Pensionären har med vissa reservationer rätt att få ersättning för sjukvård i ett annat medlemsland.

EU-medborgaren har ett pass med röda pärmar. I tågtrafiken behöver passet inte visas då EU:s interna landsgränser överskrids. Granskningar görs endast i nya medlemsländer, i Irland och i Storbritannien.

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html