Miljövård

28.09.2018

Med miljövård avses all den förebyggande verksamhet som har för avsikt att hindra miljöföroreningar och bevara en god situation i miljön. Miljökännedomen gäller var och en och vi kan alla skydda miljön. Plikten att ta hand om miljöns läge gäller även kommunerna och staten.

Det viktigaste är att se till att vi inte orsakar nedskräpning av naturen genom vår egen verksamhet. Tuggummin och tobaksfimpar hör hemma i skräpkorgen. Det avfall som uppstår under en bilresa samlas i en påse och slängs bort på rätt plats: inte ut genom fönstret på vägrenen. Det är också viktigt att sortera avfall i bioavfall och annat avfall. T.ex. motorolja som hamnar i naturen gör en stor skada för grundvattnet. Sådant avfall kallas problemavfall och det ska förstöras enligt noggranna instruktioner. Det går åt mycket energi att producera varmt vatten, så slösa inte med vatten i duschen i onödan.

Du kan också skydda miljön genom att göra inköp som beaktar miljön. Officiella miljömärken på produkter är det Nordiska miljömärket, EU:s miljömärke, EU:s energimärke och de officiella ekologiska märkena. Märkena är tänkta för att konsumenten enklare ska kunna välja produkter som belastar miljön mindre och för att öka på kännedomen om produkternas miljökonsekvenser.

Om det är möjligt så lönar det sig att gå eller cykla till affären och ta med en egen inköpskasse istället för att köpa en plastpåse. Det lönar sig alltid att plocka med livsmedel som är producerade så nära som möjligt: hellre alltså potatis än ris. Varje inköp är ett litet sätt att påverka.

På statlig nivå kan miljöskyddet ske med hjälp av lagstiftningen, av den ekonomiska styrningen så som av beskattningen av skadliga verksamheter, av särskilda frivilliga styrmetoder samt genom att öka på miljökännedomen. Miljösynvinklarna bör beaktas i beslutsfattandet och skadorna bör förebyggas och minimeras.

Miljöskyddslagen

Funderar du på hur du ska slänga bort problemavfall på rätt sätt? Svaret finns här.

Läs mera om etiskt val: www.kuluttajaliitto.fi/eettinen_kuluttaminen (på finska).

Text: Ungdomsliv.fi


Källor: Ungdomsliv.fi

Tillbaka