Ändringar i körkorten 2013

Ändringar i körkorten 2013

Ändringar som träder i kraft i januari 2013 angående personbils körkort

• Alla körkort som beviljas efter den 19 januari 2013 kommer att beviljas på en viss tid. Mellan 2-15 år beroende på klass och körkortsinnehavarens ålder.

Körkort för personbilar, motorcyklar, mopeder och traktorer gäller 15 år åt gången, tills man fyller 70 år, då gäller körkortet 5 år i taget. Körkort för lastbilar och bussar gäller i 5 år, när man fyllt 70 år gäller de högst 2 år i taget.

Det första kortvariga körkortet för personbil gäller som tidigare i 2 år.

• En ny tredelad modell för förarundervisning införs i januari 2013, det gör att man måste ha en större mängd kör undervisning. Bilskolan består då av en grund del, en övnings del och en fördjupnings del.

Grund delen avslutas med att man får körkortet, det ger sen rätt till att genomföra övningsdelen och till sist avslutas förarundervisningen med fördjupningsdelen.

Man kan börja i bilskolan då man fyllt 17 år.

Undervisningen är uppdelad enligt följande:
I grund delen ingår minst 19 lektioner teori och 18 lektioner kör undervisning. I övningsdelen får man en teori lektion och två kör undervisningslektioner. Fördjupningsdelen innehåller fyra teori lektioner och fyra körlektioner.

Förändringar gällande nya körkort för mopeder och lätta fyrhjulingar

• I januari 2013 blir det två olika körkort för att köra moped och lätt fyrhjuling.
Om man avlägger examen före 19.1.2013 får man körkort för både moped och lätt fyrhjuling.

Förändringar när körkort för motorcykel skaffas

• Körkortsklasserna som ger rätt att köra motorcyklar ändras och också förarundervisningen.

- A1 motorcyklar med högst 125 cm3effekt, motordrivna trehjulingar, och invalidmotorcyklar med släp. Åldersgräns 16 år minst 12 lektioner teori och 9 lektioner körundervisning

- A2 motorcyklar med högst 35kW effekt
Åldersgräns 18 år, minst 12 teori lektioner och 9 lektioner körundervisning

- A motorcyklar med släp och motordrivna trehjulingar och med högra effekt än 15 kW
Åldersgräns 24 år, minst 12 teori lektioner och 9 lektioner körundervisning.

Enhetligt i hela EU

• Under åren 2013-2033 införs en enhetlig körkorts modell i kreditkortsstorlek inom hela EU. Efter detta används en och samma körkorts modell inom hela EU.

Beslutet om det här kom redan år 2006 men Finland har valt den senaste möjliga tidpunkten för att genomföra detta. Alltså 19.1.2013. I Finland har vi också de längsta möjliga giltighetstiderna för våra körkort.

Målet med en här förändringen är att förbättra trafiksäkerheten och införa ett enhetligt körkort i hela EU.