II-skedet

II-skedet

2-Skede

Efter att du klarat av körprovet får du ett sk. kortvarigt körkort som gäller två år. Detta skede kallas för mellanskede som följs av 2-skedet. 2-skedet kan inledas tidigast ½ år och senast 2 år efter beviljandet av det kortvariga körkortet. Det nästa skedet måste man komplettera innan giltighetstiden för det kortvariga körkortet går ut.

I 2-skedet ingår bedömningskörning med bilskolans bil, halkbana med egen bil och teoritimmar. Sätt märke till att det kan ta upp till 1,5 månader förrän du får det egentliga körkortet, så det lönar sig inte att låta anmälningen till kursen bli så sen att giltighetstiden hinner gå ut!