Isbilar å sånt

Isbilar å sånt

När man framför ett motordrivet fordon utanför vägen, t.ex. i terrängen eller på ett istäckt område, ska man följa terrängtrafiklagen. I vissa fall kan det hända att det är vägtrafiklagens paragrafer som gäller. Ett dylikt fall då vägtrafiklagen gäller kan vara när man kör längs med en av staten upprätthållna isvägar. Vi återkommer till detta om en liten stund.

Femte paragrafen i terrängtrafiklagen inleds med bestämmelsen att då ett motorfordon förs utanför väg ska iakttas den omsorg och försiktighet som omständigheterna kräver för undvikande av fara och skada. Det kan säkert kännas spännande att ha ett vidsträckt isområde till förfogande framför bilens nos och utan tvekan lockar det då till att trycka gaspedalen djupare ner i bilens golv. Men tänk då på att det faktiskt kan finnas andra som är ute för att njuta av samma isvidder. Plötsligt är en skridskoåkare framför bilen. Allt som oftast brukar is vara halt och att hinna få stopp på bilen för kan bli en omöjlighet. Eller så förlorar man herraväldet över fordonet efter att ha kört in i en snövall med för hög hastighet eller efter att ha kolliderat med en sten eller brygga som kan finnas ovanför isytan. Om man inte skadar någon annan så kan man ändå ställa till det svårt för sig själv. Med mitt jobb som polis har jag upplevt att det kan hända mycket tragiska olyckor i både väg- och terrängtrafik.


Nu ska jag inte vara allt för allvarlig med mina skriverier och skrämma bort ungdomen från den goda möjligheten att få övningsköra innan det är dags att ge sig ut i vägtrafiken. Att köra på is innan 18 år och körkortsålder är en fin möjlighet att öva behärskande av fordon. Här ska jag klargöra vad som krävs för att man ska få köra lagligt på is och i terräng.

För att få köra på öppet isområde eller i terräng krävs åldern 15 år. Om isområdet eller t.ex. ängen är stängd för övriga, får dock även yngre köra bil eller annat motordrivet fordon. Med stängt område menas verkligen då stängt. Det räcker inte att ploga snövallar på isen, räkna med att en äng har diken runtom eller att det nog inte kommer några obehöriga in på egen gård då det är skyltat med privat område. Det ska verkligen vara ett avstängt område för att någon yngre än 15 år ska få idka körning med motordrivet fordon.


Då man anlägger en is- eller terrängbana kan det vara bra att markera och varna övriga för att en sådan finns. Snökarmar på isen kan eventuellt vara svåra att upptäcka på tillräckligt avstånd och plötsligt kan en snöskoter komma susande och köra in i snövallen med olycka som påföljd.


Jag nämnde i början av texten statens upprätthållna isvägar. Dylika kan finnas t.ex. på sådana platser där det finns bebodd skärgård och vägen dit sommartid ersätts av färja. En sådan av staten gjord och underhållen isväg räknas därmed som allmän väg och på den lyder vägtrafiklagen. Det krävs av en chaufför av personbil på sådan väg att personen är minst 18 år och har körkortsklassen B. Statens isvägar finns inte så ofta här i Österbotten.

Tro det eller ej, men det finns också hastighetsbegränsningar då man kör på ett istäckt område. Högsta tillåtna hastigheten är 80 km/h. Med ett tillkopplat släp med passagerare i är högsta tillåtna hastigheten 40 km/h. Släp med passagerare har man knappast efter bilen utan det gäller främst motordrivna fordon som snöskoter.


Det som jag ser som en självklarhet, men som kanske många inte tänker på i terrängtrafik, är att samma promillegränser gäller där som i trafik på allmänna vägar. Alltså, att köra med högre påverkan än 0,5 promille alkohol är förbjudet även på is och annan terräng. Brottet rubriceras som vilket annat rattfylleribrott som helst och om man har körkort av något slag sedan tidigare så blir det indraget och även ett straff bestäms ut av domstolen.

Vad annat bör man ta i beaktande på isen och i terrängen? I terrängen bör man åtminstone ha markägarens tillstånd för att få köra där. Isområden har nödvändigtvis inte någon ägare, men en sak att tänka på är ändå att det kanske inte är så uppskattat ifall man kör omkring och slirar utanför bebyggelse eller någons privata strand. Rally på isen förorsakar ganska säkert en hel del buller och naturen kan också ta stryk.


Enligt terrängtrafiklagens åttonde paragraf kan en närings-, trafik- och miljöcentral för att förebygga men och olägenheter förbjuda eller begränsa användningen av motordrivna fordon inom ett visst markområde eller isbelagt vattenområde.
Rallytävling eller köruppvisning i terräng eller på is ska anmälas till kommunens miljökansli. Är det frågan om en riktigt stor tillställning kan det vara skäl att söka tillstånd även av polisen.

En is- eller ängsbil behöver inte vara registrerad. Det enda terrängfordonet som ska vara registrerat i trafik är snöskotern. Dock ska varje fordon enligt trafikförsäkringslagen ha en trafikförsäkring. Påträffas fordon utan försäkring i trafik, både i allmän- och terrängtrafik, så meddelas detta till Trafikförsäkringscentralen. För försummelse av att inte ha trafikförsäkring i kraft så ges högst en fyrdubbel avgift av vad försäkringspremien normalt skulle ha varit. Om det inträffat en olycka med oförsäkrat fordon fakturerar Trafikförsäkringscentralen högst det tiodubbla.
Trafikförsäkring känns kanske som en onödig utgift då man bara har en is- eller en ängsbil, men det kan bli en dyr historia om man låter bli.

Den som med flit eller av oaktsamhet medför tydlig skada på eller olägenheter för naturen, den övriga miljön, en fastighet, naturnäring, bosättningen eller överlåter ett fordon för körning åt en person yngre än 15 år döms för terrängtrafikförseelse. Att förstöra naturen eller störa bosättningen i närområdet kan ge allt mellan fyra till tolv dagsböter. För överlåtande av motordrivet terrängfordon åt personer yngre än 15 år ges i normalfall sex dagsböter.

En sista ytterst viktig sak. Bege er aldrig ut på isen om ni inte är helt hundra på att den håller! Använd både bondförnuft och följ varningar om dåliga isar.