Körkort för personbil

Körkort för personbil

Grundskedet
För att få körkort för personbil ska du genomgå teori- och körundervisning och dessutom göra en viss mängd självstudier. Efter att du genomfört alla teori- och körtimmar kan du anmäla dig till teori- och körprov. Om du klarar av dessa med godkänt resultat får du körkortet i B-kategori, vilket betyder att du får köra personbil. Du kan börja bilskolan tidigast ett år innan du fyller 18 år.
Bilskolan innehåller minst 19 timmar teoriundervisning och 16 timmar (a' 50 min) körundervisning.

Övningsskedet
Övningsskedet börjar med det kortvariga körkortet som gäller två år och ett uppföljningssystem för nya förares förbrytelser genast efter avklarad förarexamen. Målet är att genom självständig övning tillämpa och utveckla de kunskaper och färdigheter som uppnåtts under grundskedet och särskillt att identifiera särdrag i den egna körningen.
Övningsskedet följs upp med hjälp av en inlärningsbok. Bekanta dig med den genast i början av övningsskedet. I början av övningsskedet - cirka en månad efter körprovet - kommer du till bilskolan för en responsperiod som omfattar två körlektioner och en teorilektion.

Fördjupande skedet (Gamla 2 skedet)
Fördjupande skedet avslutar förarutbildningen. Fördjupande skedet måste man komplettera innan giltighetstiden för det kortvariga körkortet går ut.
I det födjupande skedet utvecklar man de kunskaper och färdigheter som fåtts i undervisningen i grundskedet och under övningsskedet samt ökar färdigheterna i att identifiera och undvika farliga situationer, att köra i svåra förhållanden och beakta miljökonsekvenserna. I fördjupande skedet ingår bedömningskörning med bilskolans bil, halkbana med egen bil och teoritimmar.

Nya kurser i bilskolan börjar nästan varje vecka, men man kan också ta körkort privat, t.ex. med någondera föräldern. Det är bra att anmäla sig på förhand till bilskolans kurser, endera via Internet eller per telefon. Man måste ha gått i bilskolan åtminstone en månad innan man kan skriva teoriprovet. Minimitiden är alltså ~ 5 veckor. Oftast är det ändå bra att reservera 3–4 månader för bilskolan. Bilskolan innehåller minst 20 timmar teoriundervisning och 30/32 timmar (25 min) körundervisning.

Teoriprovet gör du vid besiktningskontoret. Provet ska betalas på plats. Teoriprovet för b-kategorins körkort innehåller 10 flervalsfrågor och 50 bildfrågor. Du får ha max. 3 fel på flervalsfrågorna och 8 fel på bilderna för att bli godkänd i provet. Om du inte lyckas på första gången, kan du prova på nytt efter tre dagar.

Också körprovet börjar från besiktningskontoret och varar i 45 minuter. Kontrollanten sitter bredvid dig under hela körningen och berättar först hur körprovet går till och hur du ska köra. Förutom körning, kan körprovet också innehålla t.ex. parkering. Om du inte blir godkänd i körprovet, måste du ta extra körtimmar. Efter uppkörningen kommer ni då överens om de extra timmarna med bilskoleläraren och bokar in ett nytt körprov.