Olika körkortskategorier

Olika körkortskategorier

Kategori Kategori AM (tidigare kategori M)
Mopeder AM120 Två- eller trehjuliga mopeder, med undantag av mopeder med låg effekt.
Mopedbil AM121 Lätt fyrhjuling.
Den som får körrätt måste ha fyllt 15 år.

Kategori T Traktorer, med undantag av trafiktraktorer, motorredskap, snöskotrar och släpfordon kopplade till dem, ha fyllt 15 år

Kategori A Motorcyklar om effekten överstiger 25 kW måste man ha haft körkort minst två år eller vara 21 år och ha avlagt godkänt körprov för motorcykel vars effekt är minst 35 kW och till dem kopplade släpfordon, ha fyllt 18 år

Kategori A1 (Lättviktare)
Motorcyklar, vars motor har en cylindervolym på högst 125 cm3, en effekt på högst 11 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,1 kW/kg, motordrivna trehjulingar med tre symmetriskt placerade hjul och med en effekt på högst 15 kW samt invalidmotorcyklar inklusive släpfordon kopplade till dem.
Den som får körrätt måste ha fyllt 16 år.

Kategori A2 (Mellanvikt)
Motorcyklar med en effekt på högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som inte hänför sig till ett fordon med mer än dubbla den effekten.
Den som får körrätt måste ha fyllt 18 år.

Kategori A (Tungvikt)
Motorcyklar inklusive släpfordon kopplade till dem samt motordrivna trehjulingar med tre symmetriskt placerade hjul och med en högre effekt än 15 kW.
Den som får körrätt måste ha fyllt 24 år.

Kategori B Personbil, paketbilar eller andra fordon med en totalmassa av högst 3500 kg och med plats för högst åtta personer utöver föraren, samt släpfordon som väger högst 750 kg.
Måste ha fyllt 18 år
Kategori Be om släpvagnen väger över 750 kg

Kategori C Lastbilar och andra fordon som väger mera än 3500 kg. Släpfordonet får väga högst 750 kg. Denna kategori fodras för att få köra trafiktraktorer som används i jordbruket. Måste ha fyllt 18 år.

Kategori C1 Lastbilar och andra fordon som väger mera än 3500 kg, släpet får väga högst 750 kg. Måste ha fyllt 18 år.

Kategori C1E Man får köra en dragbil med totalmassa högst 7500 kg med tillhörande släp, totala massan får vara högst 12 000 kg.

Kategori D Bussar och andra fordon med plats för fler än åtta personer men inte fler än 16 personer utöver föraren. Släpfordon som hör till får väga högst 750 kg. Måste ha fyllt 21 år.

Om man har körkort i kategori A får man också köra fordon i kategori A1
Om man har körkort i kategori C får man också köra fordon i kategori C1
Om man har körkort i kategori D får man också köra fordon i kategori D1
Om man har körkort i kategori A1, A eller B får också köra fordon i kategori M och T.