Olyckor

Olyckor

Trafikbeteendet är uppbyggt på en massa regler som är till för att följas. Följas därför att då har alla det mycket lättare.

Som trafikant till fots, cykel eller moped är det dock en föga tröst att man har rätt då man blir påkörd. Tumregeln är således att alltid själv se till att man färdas på ett tryggt sätt. Detta gäller allt ifrån att följa hastighetsbegränsningar till att använda säkerhetsutrustningen på ett korrekt sätt.

Det är fullständigt irrelevant att fråga sig hur mycket man får i böter om man inte använder säkerhetsbälte eller hjälm. Varför använder man dessa? Inte för att undvika böter, utan för att rädda sitt liv! Hur många struntar i att sätta på sig säkerhetsbältet i flygplan? Ingen. Var är det mer sannolikt att bli räddad av just bältet? Just det, i trafiken!

Fast alla gör sitt bästa är olyckan ibland framme. Var och en som är delaktig i eller ser en olycka är enligt lagen skyldig att stanna och hjälpa de inblandade. Om det är uppenbart att personerna får hjälp, så behöver man inte stanna kvar på olycksplatsen. Är man däremot bland de första som anländer, så skall man alltid stanna och hjälpa för det är många gånger som de första minuterna är avgörande. Man kan ju alltid tänka att kanske det är jag själv som behöver hjälp någon dag.

Många saker som händer klassificeras som olyckor i och med att det inte var någons avsikt att så skulle ske. Kom dock ihåg att det inte är fråga om en olycka i fall olyckan skett till följd av att någon är berusad. Berusningen är alltid självvållad och det går således inte att skylla på sin berusningsgrad. Detta står även i försäkringsvillkoren i den finstilta texten. Om alkohol har andel i det skedda så kan försäkringsbolaget avsäga sitt ersättningsansvar. Således betalar du själv ur "egen ficka" det som du ställer till med i fyllan.