Trimning å sånt

Trimning å sånt

Vad säger Polisen om det här med trimning?

Ett mopedklassat fordon får ha högsta konstruktiva hastigheten 45 km/h och motorvolymen får inte överstiga 50 m3. Konstaterar polisen att mopeden går att framföra snabbare än just nämnda gränser så kan registerskylten plockas bort och så blir det förstås böter.

Polisen brukar testköra mopeder som misstänks vara trimmade. Om det t.ex. vid provkörningen konstateras att mopeden går över tillåtna 45 km/h, men ännu inte över 65 km/h, så får man böter för att man ändrat mopedens konstruktion genom att höja den konstruktionella hastigheten. Dessutom kan registerskylten som skrivet plockas bort redan för en smärre trimning. Skylten får man då tillbaks efter att man ändrat mopeden tillbaks till det tillåtna och fört den till besiktning för att få konstaterat att man har en laglig moped som uppfyller kraven på användande i trafik.

Upptäcks det i testet däremot att en moped är trimmad så pass att hastigheten t.o.m. överstiger 65 km/h, så kan mopeden inte längre räknas vara en moped utan klassas därefter som ett fordon jämförbart med lätt motorcykel. Böter får man då precis som i ovan nämnda exempel för att man ändrat mopedens konstruktion genom att höja kontruktionella hastigheten. Därtill läggs till i böteslappen att man kört med ett fordon som inte ändringsbesiktats som lätt motorcykel. Saknar man lättviktarkörkort och bara har M-kort, så tillkommer till bötern att man framförde motordrivet fordon på allmän väg utan behörig körrätt, alltså man hade inte rätta klassens körkort för det "nya" fordonet. Polisen tar i dessa fall bort M-kortet och man får på en tid inte heller köra en laglig moped i trafik.

Polisen brukar därtill anmäla om att en moped som går snabbare än 65 km/h påträffats till Trafikförsäkringscentralen och till Trafi. Från dessa instanser kan då dessutom tillkomma dyra utgifter för att man kört fordon med fel typ av försäkringar eftersom en motorcykel av lättviktsklass har högre försäkringspremier än en moped.

Att framföra en trimmad moped kan alltså bli en mycket dyr utgift om man blir stannad av polisen. Dessutom, och detta tycker jag är en mycket viktig sak att tänka på, så är inte en moped byggd för att gå hur hårt som helst. Även med en otrimmad moped kan man skada sig allvarligt i en eventuell olycka eftersom man är så oskyddad som mopedist ifall man stöter samman med t.ex. en bil. Då mopedens hastighet ökar, så ökar också risken för större personskador ifall man råkar ut för en olycka.