"Åldersgränser" och lagparagrafer

"Åldersgränser" och lagparagrafer

Den allmänna skyddsåldern 16 år

Så där grovt sett kan man säga att det är 16-års ”åldersgräns” på sex i Finland. Men det är lite mer komplicerat än så, vi ska förklara.

Det heter enligt Finlands lag att från och med att man fyllt 16 år, så når man sin sexuella myndighetsålder. I folkmun talar man fortfarande om att bli ”byxmyndig” vid 16 (i Sverige gäller 15-års ålder). Det ger en rätt att bestämma om man exempelvis vill ha sex, göra sexuella saker med andra personer eller hur man vill bete sig sexuellt.

OBS! Redan vid 15 år blir man juridiskt ansvarig för allt man gör sexuellt sett, speciellt mot en annan människa. (Man kan nog åtalas och dömas till böter samt få en anteckning i brottsregistret innan dess)

Men under hela livet har man också något som kallas sexuell självbestämmanderätt. Det betyder att ingen annan någonsin får tvinga en till eller utsätta en för sexuella anspelningar eller handlingar. Varje människa har rätt att själv bestämma om sina sexuella handlingar: med vem hen vill ha sex, när, hur många gånger, på vilket sätt – eller om hen inte vill ha sex alls. Det här gäller oavsett vad man tidigare gjort och vem det än är frågan om (pojk-/flickvän, partner, man/fru). Du har alltid rätt att i vilket skede som helst att säga nej, även under pågående sex. Allt som sker sexuellt som du inte bestämt över själv räknas som brott mot den sexuella självbestämmanderätten och är ett sexuellt brott. Den enda begränsningen av den sexuella självbestämmanderätten är att den inte ger dig rätt att kränka någon annans självbestämmanderätt.

Syftet med lagen om ”Sexuellt utnyttjande av barn” (Strafflagen 20 kap § 6) är att skydda personer under 16 från att utnyttjas av vuxna personer. Enligt lagen är man ännu ett barn då.

Lagen grundar sig på att en sexuell relation mellan ett barn och en vuxen är skadlig för barnet, eftersom skillnaden i mognad och utveckling både fysiskt och psykiskt är för stor. Det här skadar barnets utveckling. Det behöver inte förekomma en fysisk skada på barnet, det räcker med att barnet utsatts för en sexuell handling av en vuxen för att det ska anses ha orsakat skada på den ungas själsliga utveckling. Sådana skador visar sig inte heller alltid genast, utan de kan märkas av först långt senare i livet. Det spelar heller ingen roll om barnet frivilligt är tillsammans med den vuxna (till exempel för att hen är kär i den vuxna) eller om hen till och med önskade eller initierade den sexuella handlingen. Det är alltid den vuxna, den äldre, som bär ansvaret.

Exempel: En ung person anses lättare än en vuxen kunna övertalas till sexuella handlingar av den vuxna. Det kan exempelvis handla om att den vuxna ger den unga kärleksfull uppmärksamhet, ett sken av trygghet, lockar med belöningar eller manipulerar fram frivilligheten. Den unga kan kanske på grund av skillnaden i psykisk mognadsnivå inte avgöra om det handlar om eller kan stå emot övertalning, tjat, utpressning eller hot.

Utgångspunkten är att samlag mellan en person under 16 år och en vuxen räknas sexuellt utnyttjande av barn och förövaren kan dömas till mellan fyra månaders och fyra års fängelse. Beroende på allvarlighetsgraden kan det räknas som grovt sexuellt utnyttjande av barn och då kan straffet vara mellan ett och tio års fängelse.

Men även en minderårig kan dömas för sexuellt utnyttjande av barn om hen utför en sexuell handling mot en person då skillnaden mellan dem i fysisk och psykisk mognad är tydlig eller om hen kränker den andras sexuella självbestämmanderätt. Till exempel kan nog en 17-åring dömas för att ha utfört sexuella handlingar mot eller med en 14-åring.

OBS! Sex mellan två personer under 16 år: Om det inte finns någon större skillnad i psykisk och fysisk mognad mellan två personer under 16 år och om det inte kränker den sexuella självbestämmanderätten, så anses det kanske inte vara något brott – här ger lagen utrymme för en flexibel bedömning. I praktiken innebär det här att det exempelvis är okej att två 15-åringar har sex med varandra så länge båda verkligen är med på det och villiga och själva känner sig själsligt och fysiskt redo för det. Detsamma om den ena är just över och den andra just under 16. Läs mera om psykisk och fysisk mognad inför sex på den här sidan.

Skyddsåldern 18 år

Sedan finns det en "åldersgräns" till. Om en person är under 18 år och står i beroendeställning till den vuxna, så anses det vara sexuellt utnyttjande. Det här står i Strafflagen 20 kap 5-6 §

Om en minderårig står i beroendeställning till en vuxen genom att stå under den vuxnas bestämmanderätt eller övervakning, eller om den minderåriga på annat sätt är beroende av den vuxna och den vuxna missbrukar den här beroendeställningen så är det ett brott. Den vuxna kan då dömas till böter eller fängelse i högst fyra år. Det här kan gälla exempelvis om den unga är den vuxnas elev, patient eller klient i en skola, på ett sjukhus eller i annan inrättning där den vuxna står i auktoritetsställning till den unga. Om den unga inte anses självständigt kunna besluta över sin egen sexuella självbestämmanderätt eller om hen på grund av exempelvis handikapp, sjukdom eller annat tillstånd av svaghet inte har full förmåga att försvara sig, så räknas det som sexuellt utnyttjande. Utnyttjandet behöver inte ske under tvång utan kan även ske utan motstånd. Skyddsåldern 18 år gäller även ifall den vuxna är barnets förälder eller står i en ställning till barnet som motsvarar en förälders och bor i samma hushåll. Även försök till sexuellt utnyttjande är straffbart.

Vilka lagar som gäller för de olika sexualbrotten, se respektive sida om dessa.