Brottsanmälan

Brottsanmälan

Oavsett vilken sorts övergrepp du har utsatts för, om det har skett via nätet, om det rör sig om sexuella trakasserier, din partner som tvingar dig till någonting eller något annat så har du alltid rätt att anmäla brottet hos polisen.

Alla polisanmälningar leder inte till att förövaren blir dömd, men det kan vara bra för offret att få tala om händelsen och att göra en polisanmälan kan vara ett sätt för offret att bearbeta det som har hänt - och förhoppningsvis förhindra att andra drabbas.
Man kan anmäla ett brott även om det har gått en lång tid sedan själva brottet skedde men om det är frågan om t.ex. en våldtäkt så är det bra att kontakta polisen så fort som möjligt.

Grundregeln är att anmälningar ska göras personligen, vid anmälningsmottagningen i polishuset eller via polisens internetsidor. Vid brådskande fall ringer man 112. Du kan  också skriva en brottsanmälan på polisens hemsida http://www.poliisi.fi/ (elektronisk brottsanmälan) om det inte är akut.

Berätta sedan allt som hänt, utan att undanhålla något. Minns att du är offret här, för oavsett vad du själv gjort, så är det den som kränkt dig som gjort fel och som hade ansvaret för att inte kränka dig. Polisen kan sedan bestämma vad som är viktigt eller inte att ta med av allt du berättar, så bättre för mycket än för lite. Sedan berättar de hur de kommer att gå vidare med ärendet och vad som händer i de olika skedena av processen. De gör inget utan att berätta för dig först vad och varför.

Polisens sidor kan du läsa mera exempelvis om vad de gärna vill veta om gärningsmannen och om hur en polisundersökning går till.

OBS! Om man har utsatts för ett sexuellt övergrepp kan man överväldigas av många olika känslor. Man kan känna sig ledsen och kränkt, men en del av en kanske känner skuld och att man kunde ha gjort någonting annorlunda för att undvika det som skedde. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns någonting sådant som att ”man får skylla sig själv”. Om du har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp, vilken form det än har varit, så är du inte skyldig till det som hände. Om det känns svårt att själv gå till polisen så kan du be någon komma med dig som stöd. Det är speciellt viktigt att du anmäler händelsen om du efteråt känner dig rädd för förövaren, om du blir hotad eller är rädd att det skall hända på nytt.

 

Om du stöter på oroväckande eller olagligt material på nätet kan du anmäla detta anonymt på adress: https://www.pelastakaalapset.fi/

Om du själv utsatts för sexuella övergrepp via en sajt kan själv också kontakta den som upprätthåller och ansvarar för webbsidan eller appen där det här utspelat sig (leta efter ord som exempelvis administrator, webmaster). Där kan du be dem bannlysa personen som antastat dig och ta bort bilder eller annat material som rör dig. Även polisen kan göra detta, och de kan med hjälp av domstolsbeslut göra mera än så, exempelvis få fram den personens personuppgifter eller IP-adress (datorns eller mobiltelefonens/tablettens adress vid en viss tidpunkt).

Det kan dock ta en tid innan allt material är raderat. Dessvärre kan man inte heller veta om exempelvis bilder på sidan kopierats och spridits vidare och då kan de vara omöjliga att spåra.

OBS! Det du laddat upp på internet eller som någon laddat upp om dig är omöjligt att kontrollera. Det kan finnas varsomhelst på nätet och vemsomhelst kan ladda ner det och sprida det vidare.

 

Om du har blivit sexuellt trakasserad via nätet eller i verkligheten är det viktigt att du berättar om det som har hänt för att förhindra att andra drabbas. Om du träffar på någon på nätet som beter sig osakligt, hotar dig eller kommer med oönskade sexuella förslag så skall du kontakta polisen så att de kan ta ställning till saken och vid behov utreda den vidare. Du kan då kontakta polisen via nätet i icke brådskande fall på adress: https://www.poliisi.fi/

Om du blivit vittne till ett sexuellt brott mot någon annan eller sitter på upplysningar om något relaterat kan du också tipsa polisen på Polisens tipstelefoner.