Nakenbilder

02.01.2019

Med "nakenbilder" menar vi här bilder (foton, videoklipp mm) med kränkande innehåll samt spridning. Idag blir det allt vanligare att man tar bilder eller filmklipp på sig själv med mobiltelefonen i halvnaket eller naket tillstånd eller bilder där man utför någon sexuell handling, som att onanera. Emellanåt är det kanske en partner eller en annan person än man själv som fotograferar en.

Det kan finnas många orsaker till och ändamål med de här bilderna, till exempel:

  • Man vill skicka åt en annan person som man har eller vill ha en sexuell relation till, till exempel killen man ”har på g” med, flickvännen, älskaren eller liknande. Det kan då vara som en del av det gemensamma sexlivet, i förhoppning om sexuella upplevelser tillsammans eller som en sexuell flirt.
  • Det sker som en del av den egna sexuella utvecklingen. Idag finns mobiltelefonen oftast alldeles bredvid och mycket av livet utspelar sig via den, speciellt för ungdomar. Det är förståeligt att mobilen blir ett naturligt redskap för att få bland annat bekräftelse, uppmärksamhet och uppskattning. Dessutom blir dagens samhälle allt mer utseendefixerat, så betydelsen av kroppen, utseendet och det sexuella har blivit en allt viktigare kanal för att få just bekräftelse och uppmärksamhet.
  • I olika relationer kan en person be om, locka till, tjata eller manipulera sig till nakenbilder och annat digitalt sexuellt präglat material.
  • Det kan även förekomma att personer tar fotografier eller filmar andra personer utan den personens vetskap eller godkännande.

Man får inte sprida pornografiska och sedlighetssårande bilder

Trots att det här med nakenbilder med mera blir allt vanligare, så är det få som känner till vilka lagar och regler som gäller och vad som verkligen kan anses kränkande eller till och med brottsligt. Vi ska därför gå igenom vad lagparagraferna i Finlands lag verkligen betyder.

Det är olagligt att inneha pornografiska bilder eller bilder av sexuell karaktär av personer som är under 18 år. Det betyder att man inte får ha en bild, videoklipp eller verklighetstrogna bilder av en halvnaken eller naken minderårig person. som det står i Strafflagen KAP 17 § 18 och 19.  Det gäller ÄVEN ifall personen som bilden föreställer själv har tagit den och/eller själv skickat den till exempel till ens mobiltelefon. Är personen minderårig, så är det brottsligt att ha bilden och man kan åtalas och straffas för det.

Man får inte tillverka, sprida, tillhandahålla eller bjuda ut pornografiska och sedlighetssårande bilder. Det betyder i praktiken att man inte får fota eller filma någon som är under 18 år och sedan exempelvis visa det materialet för kompisar, ladda upp det på nätet, skicka åt andra eller överhuvudtaget göra så att någon annan kan se det materialet. Det spelar ingen roll om det är ens egen flickvän/pojkvän eller om det sker med eller mot personens vilja. Det anses vara spridning av barnpornografiskt material och är brottsligt. Även försök är straffbart. Även den som genom någon form av betalning eller avtal skaffat sig sedlighetssårande bilder av personer under 18 kan dömas.

Att ta nakenbilder av sig själv

När man fyllt 16 blir man sexuellt myndig och då har man nog rätt att själv exempelvis ta nakenbilder av sig själv. Förbudet gäller alltså för ANDRA att inneha eller sprida dem. Däremot skall man nog vara ytterst försiktig med vem man skickar avslöjande bilder av sig själv till. Så fort du ger vidare bilden så har du tappat kontrollen över den.

Om du får en nakenbild av någon

Det är enligt Finlands lag (Strafflagen 17 kap, 18, 18a och 19 §) olagligt att tillverka, inneha eller sprida bildmaterial som föreställer barn under 18 år på ett sedlighetssårande eller kränkande sätt.

Om en person sänder en nakenbild (sexuellt avslöjande, pornografisk) på sig själv åt dig och den personen är eller kan misstänkas vara under 18 år, och du behåller bilden, så är du skyldig till innehav av kränkande bildmaterial.

Du får inte ha bilden alls. Radera den omedelbart. Du får inte sprida den vidare.

Om du får se nakenbilder av någon annan

Det finns människor som av en eller annan anledning sprider sexuellt avslöjande bilder föreställande andra personer. Det kan vara ”som en kul grej”, som en del av mobbning, som utpressning eller ärekränkning – du kan inte veta varför. Men du kan välja hur du reagerar på det.

För det första, om du får bilden via någon annan än den person som bilden föreställer: Du kan vara så gott som säker på att det inte var meningen att just du skulle se den här bilden, att det inte var personens (som bilden föreställer) intention. Tyvärr finns det många ännu idag som tror att om en person som visar sig naken så har hen varit villig till det, kanske till och med att personen är sexuellt promiskuös (slampig, sexuellt frigjord), gör det för uppmärksamhet eller pengar eller för att hen har ”dålig karaktär”.

Sannolikheten är dock stor att den här personen har blivit lurad, sviken, utnyttjad eller tvingad till det. Att du ser den här bilden är ett brott mot den personens sexuella självbestämmanderätt.

OBS! Att själv sprida vidare bilderna är ett brott och du kan dömas för innehav och/eller spridning av pornografiska eller sedlighetssårande bilder. Speciellt om människan som bilden föreställer kan tänkas vara under 18 år.

Det du bör göra, om du får en sexuellt avslöjande bild av en person du känner (vet namnet på, känner igen eller kan gissa vem det föreställer) är att meddela personen ifråga om bildens existens och om att den spridits till dig. Personen ifråga kan då göra en polisanmälan, men du kan även själv anmäla att du fått bilden eller kännedom om den exempelvis via länken https://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/feedbacktip?openform&l=1 eller ta kontakt med nätpoliserna exempelvis via Facebook. Misstanke om brott räcker för att anmäla.

Om du vet om att en sexuellt avslöjande bild på någon cirkulerar eller har fått den själv, men håller tyst om den vetskapen, så kan du i värsta fall anklagas för att vara medansvarig till brott.

Text: Ungdomsinformatörerna Liselott Nyström och Ida-Maria Sundqvist och hälsovårdare-sexualrådgivare Teresa Backas

Faktagranskning: Sakkunnig i sexualhälsa Suss Åhman, Folkhälsan, samt Johanna Korin, Polisinrättningen i Österbotten

Översättning: Jenny Hjulfors och Hannele Pelli (till finska)

Tillbaka