Ordlista

Ordlista

Beroendeställning innebär att en person är i underläge i förhållande till en annan person, och därför eventuellt är lättare att utnyttja. Exempel på förhållande där man kan vara i beroendeställning till en annan person kan vara t.ex. lärare- elev, ungdomsledare – ungdom, barn – förälder osv. Bland annat får man enligt Finlands lag inte ha sex med någon under 18 år som står i beroendeställning till en själv (i annat fall är ”åldersgränsen” 16 år).

Bevismaterial innebär någonting (ett föremål, klädesplagg, textmeddelande o.s.v.) som kan användas som bevis på att t.ex. ett brott har begåtts.

Brottsanmälan: då man går till polisen och berättar om ett brott som gjorts eller som man blivit utsatt för. Kan även göras via en blankett på nätet (om det inte är akut).

Byxmyndig: sexuell myndighetsålder, alltså den ålder då man anses kunna fatta beslut som rör de egna sexuella aktiviteterna. I Finland är den sexuella myndighetsåldern 16 år (undantaget är om man står i beroendeställning till varandra, då är det 18 år).

Digitalt material: t.ex. foton eller videoklipp som tas eller sprids via mobiltelefon, dator, digitalkamera, internet, appar osv.

Förövare – offer: Förövaren är ett annat namn för den som begår ett brott mot någon annan, och offret är den person som utsätts för brottet.

Grooming: en vuxen person kontaktar unga personer eller barn via nätet och skapar en relation till barnet/den unga personen i hopp om att det skall resultera i en sexuell kontakt. Med barn/ung person avses i detta sammanhang en person under 16 år.

Integritet: En känsla av okränkbar rätt till vad en individ uppfattar som sin egen personlighetssfär, det vill säga den del av sitt liv som personen själv kan bestämma över och ha fredad (tankar, känslor, tro, egen kropp, sina saker, eget utrymme, etc). (Läs mer på Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Integritet)

Intention: innebär vilka avsikter man har med någonting man gör (meningen med, mål med). T.ex. är våldtäktsmannens intention att tvinga offret till sex för att få egen njutning.

Kränkning: En kränkning innebär någonting som en person gör mot en annan som känns sårande eller hatiskt och som gör personen ledsen. Det är den utsatta som bestämmer om hen uppfattar en handling som kränkande eller inte.

Nätsex (cybersex, telefonsex, netsex osv): att via Internetuppkoppling, telefon eller annan digital kanal beskriva sexuella handlingar för en (eller flera) partner, oftast samtidigt som man tillfredsställer sig själv sexuellt. Se sexting här nedanför.

Online/offline: att vara online innebär att vara uppkopplad eller aktiv på nätet, att vara offline innebär att man inte är det. Talar man exempelvis om att ses offline betyder det att man kanske träffas i verkliga livet.

Oralsex/munsex: Sexuella aktiviteter där munnen/läpparna/tungan används för att sexuellt stimulera en annan persons könsorgan eller intima kroppsdelar, (”suga av”, ”slicka” osv).

Samlag: Sexuella aktiviteter där man för in penis/fingrar/tunga i en annan persons slida eller anus.

Sedlighet och sedlighetssårande: Med sedlighet menar man någonting som anses vara sexuellt anständigt och moraliskt rätt enligt den allmänna uppfattningen i samhället. Om något är sedlighetssårande anses det bryta mot det som anses sedligt i en viss kultur, ett visst samhälle, på en viss plats (tex på en arbetsplats) eller i en viss situation (tex på en begravning). Man kan också utsätta andra för sedlighetssårande handlingar, så att den personens egen uppfattning om vad som är sedligt kränks.

Sexting: sex + texting (att texta, sända sms) Att sända sexuellt laddade textmeddelanden eller foton främst mellan mobiltelefoner, men även appar och sociala media kan räknas hit.

Sexuell antydning: kan vara att man antyder något sexuellt, underförstått menar något sexuellt med det man säger eller gör – det kan även vara kroppsspråk så som menande blickar, gester som antyder en sexuell handling eller dubbeltydiga ord och meningar.

Sexuell handling: Kan vara allt från en smekning eller ”för lång” kram till samlag, allt från en puss i verkligheten till att skicka en nakenbild digitalt.

Sexuell självbestämmanderätt: Från och med att man fyllt 16 år anses man enligt Finlands lag ha rätt att själv bestämma vilka sexuella handlingar man vill göra själv, exempelvis ha sex. Det betyder ändå inte att andra har rätt att göra sexuella saker mot en om man inte vill det. Se även ”byxmyndig” här i listan.

Sexuella trakasserier: ett sexuellt beteende som kränker en annan människa. Det typiska är att det rör sig om att ta på en person på ett sätt som upplevs som obehagligt eller att säga saker som upplevs som sexuellt kränkande. Sexuella trakasserier kan ske i skolor eller på arbetsplatser. Om det sker på någon annan plats talar man istället om sexuellt ofredande eller sexuella övergrepp, men det handlar alltså om samma sak, skillnaden är bara var det händer.

Smeksex: att ge en partner sexuell njutning och/eller tillfredsställa en partner med händerna, genom smekningar, gnuggningar osv. Gränsen mellan hångel, petting och smeksex är luddig, likaså kan exempelvis penetrering med fingrarna (att föra in fingrar i slida eller analöppning) enligt vissa räknas som smeksex och enligt andra som samlag.

Strafflagen: Finlands strafflag finns att läsas på Finlex (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001). De kapitel och paragrafer som berörs på de här sidorna är främst om våldtäktsbrott kap 20 § 1-3, om tvingande till sexuell handling, kap 20 § 4, sexuellt utnyttjande av barn kap 20 § 5-6, om kränkande bildmaterial kap 17 § 18-19, om kränkande av sedligheten kap 17 § 21, grooming kap 20 § 8b och köp av sexuella tjänster av ung person kap 20 § 8a.

Tafsa: att röra vid en annan person på ett sexuellt sätt, med sexuella undertoner, oinbjuden eller mot den personens vilja

Underårig/minderårig: ålder under 18 år.

Utnyttjande: att utnyttja någon sexuellt betyder att man gör sexuella handlingar mot någon annan för att få egen sexuell njutning. Det behöver inte vara mot den personens vilja utan kan även gälla om man utfört sexuella handlingar mot någon som på grund av sin ålder, utvecklingsgrad eller andra omständigheter inte kan göra informerade beslut om sin sexuella självbestämmanderätt.

Webcam: En webbkamera är en digitalkamera som används för kommunikation via Internet. Den sänder kontinuerligt eller med jämna mellanrum videoklipp som kan betraktas via en dator, mobiltelefon eller tablett. Den kan användas i privata sammanhang exempelvis via program som Skype.

Våldtäkt: att mot en persons vilja tvinga på denna samlag eller annan jämförbar sexuell handling. Traditionellt har våldtäkt inneburit att en kvinna tvingas till samlag. I modern tid har begreppet fått en vidare innebörd – främst i Nordeuropa – där även män kan vara offer. Det behöver inte heller röra sig om ett samlag utan räcker med "en jämförbar sexuell handling", exempelvis penetrering med främmande föremål, tvång till oralsex eller beröring av könsorganen

Ärekränkning: är ett samlingsnamn för förtal och förolämpning enligt finländska strafflagens 20 kap 8-10 § Brottskategorin omfattar sådant som kränker eller skadar en persons ära, antingen den objektiva äran (gott namn, rykte och anseende hos andra) eller den subjektiva äran (den egna känslan av vad ens anseende är).