Sex som självskadebeteende

Sex som självskadebeteende

Det finns olika sätt att skada sig själv på. De sätt som de flesta har hört om eller är bekanta med är att skära sig, att rispa sig eller att svälta sig. Man kan även utsätta sig själv för olika faror och skapa farliga situationer som att till exempel köra vårdslöst med olika fordon. Att inte ta sin medicin eller inte sköta om sig själv kan också vara en form av självskadebeteende. Det finns även de som använder sex som ett sätt att skada sig själv på.

De som gör det försätter sig själv i farliga sexuella situationer där de kommer till skada genom att ha våldsam sex, att sälja sig själv eller att bli våldtagna. Man kan även skada sig med sex inom ett parförhållande, då har man sex som får en själv att må dåligt eller som man tycker är obehagligt. Med sex menas all form av sex; vaginalsex, oralsex, analsex, webcamsex och smeksex etc. För att ett självskadebeteende ska räknas som självskadebeteende, oavsett vilket sätt det är frågan om, ska personen som skadar sig själv sakna en avsikt att ta sitt liv.

Vem är det som skadar sig med sex?

Både pojkar och flickor, män och kvinnor, kan skada sig själva med sex. Vem som helst kan göra det, det syns inte på utsidan. Man kan vara duktig i skolan, ha fina kläder, goda hemförhållanden, ett bra arbete och många vänner men ändå må jättedåligt på insidan. Den som skadar sig med sex är sällan medveten om att det är ett självskadebeteende. Det är så svårt att förstå varför man gör som man gör och att sluta kan vara oerhört svårt. De sociala konsekvenserna kan vara stora ifall personens beteende blir känt. Ryktesspridning, förtal och utfrysning gör den drabbade personens liv tungt och svårt, ofta blir självskadebeteendet ännu värre eftersom hen skäms och känner sig skyldig. Personen bär på skam och skuldkänslor och det gör att det är svårt att skaffa hjälp, man vill inte att någon ska veta vad man gör eller har gjort.

Varför skadar man sig själv med sex?

Att skada sig själv kan vara ett sätt för en del att släppa på trycket på insidan när man mår dåligt. Självskadande beteende kan vara en ventil som lättar på trycket när det som finns på insidan gör så ont att man inte vet hur man ska göra eller vad man ska göra för att få den inre smärtan att sluta. Det som gör ont måste ut på något vis eftersom det inte går att stå ut annars. Man kan också skada sig själv för att bestraffa sig själv eller för att man tycker att man inte är värt någonting så man låter vem som helst göra vad som helst med en.

Det finns olika orsaker till varför man börjar använda sex för att skada sig själv, en vanlig orsak är att man har varit med om sexuella övergrepp och för att döva ångesten och minnena man bär på börjar man skada sig med sex. Sexuella övergrepp är trauman, en del försöker lösa sitt trauma genom att återupprepa det. Att göra det är inget direkt medvetet val, människans psyke fungerar på det viset att man återupprepar traumatiska händelser för att försöka förstå och göra sig fri ifrån traumat. Men det löser ingenting att skada sig själv, istället hamnar personen i en ond spiral som blir värre och värre på grund av den skam och skuld personen känner. Det kan också vara så att den drabbade mår så dåligt och tror att det är det enda sättet hen kan bli omtyckt på är att ha sex med andra personer även om hen mår dåligt av det.

Oavsett orsaken till varför man skadar sig med sex är de gemensamma nämnarna att man mår dåligt, man söker bekräftelse på att man är så hemsk som man själv tror, man släpper ut sin ångest och försöker ta tillbaka kontrollen över sitt eget liv. En sak som skiljer sex som självskadebeteende från andra former av självskadebeteende är att man sätter sin egen säkerhet och sitt liv i en annan persons händer. Man ger med andra ord bort kontrollen fastän man vill ta den tillbaka. Vid andra självskadandebeteenden är det personen själv som har kontrollen över den egna säkerheten och det egna livet.