Sexuellt våld och våldtäkt

Sexuellt våld och våldtäkt

Mer än en femtedel av alla 14-17-åriga flickor i Finland – en tredjedel bland yrkesstuderande flickor på andra stadiet - har upplevt sexuellt våld. Det betyder att de blivit pressade till samlag eller någon annan form av sex, erbjudits pengar, saker, alkohol eller narkotika i utbyte mot sex eller berörts på intima områden på sin kropp mot sin vilja. Av pojkarna hade ungefär en tiondel upplevt sexuellt våld. (Hälsa i skolan 2013 [länk])

Sexuellt våld omfattar till exempel antastning, närmanden, trakasserier, beröring, tvingande till förödmjukande eller obehagliga sexuella handlingar, tvingande till samlag och våldtäkt. Såväl flickor som pojkar kan utsättas för sexuellt våld.

Att locka någon, att muta med pengar eller saker, att genom påtryckning samt att med våld tvinga någon att göra något kan leda till sexuellt våld. Förövaren kan vara en familjemedlem, en släkting, en bekant eller någon helt obekant.

Att bli utsatt för sexuellt våld kan ha väldigt allvarliga följder. Just sexuellt våld är bland de allra värsta formerna av kränkning av en annan människa, eftersom inget är så privat och intimt både känslomässigt och fysiskt som den egna sexualiteten. Speciellt en ung människa kan skadas själsligt, så att hen känner sig mindre värd eller värdelös, respekterar sig själv och sin sexuella självbestämmanderätt mindre (ökar risken för att den unga behandlas illa eller utnyttjas på nytt) och får svårare att lita på människor eller känna igen riskfyllda situationer. Upplevelsen kan bli ett trauma.

Våldtäkt

Allt före ett ja och allt efter ett nej räknas som våldtäkt.

Till våldtäktsbrott räknas våldtäkt, grov våldtäkt och tvingande till samlag - och här gäller både vaginalt, analt och oralt samlag. Till det här räknas även om man mot personens vilja för in föremål eller fingrar vaginalt eller analt på en annan person.
Även försök är straffbart.

Vid våldtäkt tvingar en person (eller flera) en annan person till samlag genom våld eller hot om våld. Till våldtäkt räknas även ifall offret är hjälplöst, alltså om hen:
- Är medvetslös
- Har en sjukdom som gör hen svag eller försvårar hens förmåga att försvara sig
- Är handikappad eller har en funktionsnedsättning
- Är så rädd att hen inte förmår säga nej
- Sover
- Är så berusad eller drogpåverkad att hen inte kan göra motstånd eller ta ett eget förnuftigt beslut (spelar ingen roll om hen berusat/drogat sig själv eller om det är förövarens verk)

Enligt Europeiska människorättsdomstolen behöver offret inte alls ha gjort fysiskt motstånd. Om det inte finns samtycke till den sexuella handlingen, så räknas det som våldtäkt. Därför behöver det inte alls finnas några fysiska skador på offret eller andra tecken, som rivna kläder eller andra tekniska bevis för att gärningsmannen ska kunna fällas.
Redan bara rädsla kan göra att den som utsätts för sexuellt våld inte kan förmå sig själv att göra motstånd och protestera. Hela upplevelsen kan vara mycket traumatisk och göra att den utsatta liksom ”fryser till” i situationen och bara underkastar sig det som sker. Den utsatta kanske också försöker undvika att förövaren verkligen ska utföra hoten om våld genom att vara stilla, inte skrika och så vidare.

Bara var tionde våldtäkt är så kallade ”överfallsvåldtäkter”, där våldtäkten utförs av någon som offret inte alls känner och som sker helt plötsligt. I över 80% av alla våldtäktsfall känner förövaren och offret varandra från förr. Det kan alltså vara en pojk-/flickvän, en kompis, någon man har ”på g” med, någon man träffat tidigare (exempelvis samma kväll), en granne, familjebekant och så vidare. I ¾ av fallen sker våldtäkten inomhus och i mer än vartannat fall hemma antingen hos offret eller förövaren.
I vart tredje fall handlar det om en nära relation som just flick-/pojkvän eller man/fru.

[Widget: Den ”klassiska bilden” av en våldtäkt är att den sker utomhus tex i en park i mörkret som ett plötsligt överfall. Offret är enligt stereotypen en ung, berusad kvinna och gärningsmannen en marginaliserad person, kanske med psykiska problem eller invandrarbakgrund eller annat otypiskt. Den här felaktiga uppfattningen kan göra att många inte själva inser att det faktiskt är en våldtäkt de upplevt, eftersom förövaren kanske var en känd - eller till och med kär – person, eftersom det hände hemma eller eftersom de beskyller sig själva för att på sätt eller annat ”lockat” till det.

Både kvinnor och män, tjejer och killar, kan bli våldtagna och våldtas. Enligt statistiken är allra oftast förövaren en man, kille, och offret en kvinna, tjej – men en stor del av alla våldtäkter anmäls aldrig. Det betyder inte att killar inte skulle ha blivit våldtagna eller att tjejer inte kan våldta. Bland annat för att det inte alltid krävs styrka för att våldta, även exempelvis hot om avslöjande kan få utsatta att underkasta sig. Eftersom även tvång till oralsex eller analsex räknas som våldtäkt, så kan även en kille påtvingas sex mot sin vilja, även när han själv inte är sexuellt upphetsad. Även mellan homosexuella, bisexuella och transpersoner kan våldtäkt ske om sex sker mot den ena partens sexuella självbestämmanderätt. Om en person utsätts för ett sexuellt övergrepp just på grund av sin egna sexuella läggning ses det som ett hatbrott och det betraktas som extra allvarligt.

Grov våldtäkt

Till grov våldtäkt räknas de våldtäkter där:
- offret fått svåra kroppskador, allvarliga sjukdomar eller försatts i ett livshotande läge
- brottet begåtts av flera personer (gruppvåldtäkt)
- offret orsakas synnerligen kännbart psykiskt eller fysiskt lidande
- offret är under 18 år
- brottet har begåtts på ett synnerligen rått, grymt eller förnedrande sätt
- skjutvapen eller eggvapen eller något annat livsfarligt hjälpmedel användes vid våldtäkten har använts
- hot om allvarligt våld förekommit

Här på Polisens sidor kan du läsa om vad du behöver göra om du har blivit våldtagen.

Det här gäller också fastän du inte skulle vara helt säker på vad som riktigt hände, om du är osäker på om det på något vis är ditt ”fel” eller om det var ett försök till våldtäkt.