Preventivmedel

Preventivmedel

Sidan i korthet: När man talar om preventivmedel och preventivmetoder brukar man först och främst mena att skydda mot en oönskad graviditet, men också att skydda mot sexuellt överförbara smittor, könssjukdomar. De allra flesta av de österbottniska tjejer som börjar använda ett hormonellt preventivmedel med p-piller.
Ordet preventiv betyder att försöka förhindra något eller skydda mot något. När man talar om preventivmedel och preventivmetoder brukar man först och främst mena att skydda mot en oönskad graviditet, men också att skydda mot sexuellt överförbara smittor, könssjukdomar.

I det här faktapaketet kommer vi att presentera de preventivmedel och –metoder som finns att tillgå för unga och andra. Den här informationen är både hett efterlängtad bland våra ungdomar, då en stor del av frågorna till Våga fråga handlar om just de här sakerna (eller behoven av dem), och behövd, eftersom det verkar finnas för lite kunskap om de här sakerna bland ungdomarna idag. Exempelvis börjar de allra flesta av de österbottniska tjejer som börjar använda ett hormonellt preventivmedel med p-piller. Beror det då på tillgängligheten, på att de inte känner till de andra alternativen eller på att ”alla andra” använder p-piller, det vet vi inte.

Men för att återkomma till ordet preventiv: när man jobbar preventivt så försöker man förhindra att något händer. På Decibel försöker vi förhindra att ni unga ska fara illa av olika anledningar genom att ge er så mycket information om bland annat olika ”faror” vi bara kan. Till exempel information om hur ni kan skydda er mot oönskade graviditeter och könssjukdomar som kan ge långtgående, jobbiga konsekvenser.

Hälsar ungdomsinformatörerna Lena, Liselott och Sanna

OBS! Kumita.fikumita

Här i dagarna har finländska Väestöliitto lanserat en ny kondomkampanj, Kumita!

Kampanjen riktar sig till alla åttondeklassister i de finländska högstadierna och går ut på att ge unga mera kunskaper om hur viktigt det är att skydda sig - helst borde de ha den här kunskapen redan innan de inleder sitt sexliv. Varje åttondeklassist kommer att få kondomer under hälsogranskningen med början hösten 2014. Poängen är att göra kondomen till en lika vardaglig och självklar sak i jackfickan eller väskan som mobiltelefonen och hemnycklarna är. Det här görs bland annat också med hjälp av spel, appar och sajter.

Bakgrunden till kampanjen är inte bara att det visat sig att sexualkunskapen ofta är för bristfällig eller att sexualupplysningen sätts in för sent, utan också att antalet könssjukdomsfall varje år är högt. Av den vanligaste könssjukdomen, klamydia, konstateras årligen 3000 fall bara i åldersgruppen 15-19 år. Ett nytt fenomen är också upprepade inflammationer, vilket bland annat beror på att man oftast har sex inom sin egen åldersgrupp och att infektioner och könssjukdomar därför sprids snabbt.

Hälften av alla finländska ungdomar har haft sex vid 17 års ålder. Den senaste nationella kondomkampanjen skedde på 1990-talet.

Länk till Kumitas Facebook-sida (mest på finska - kampanjen har i skrivandets stund ingen svensk översättning)

(Kumi = Gummi, finsk slang för kondom. Kumita har ingen egentlig översättning, men typ "gumma dig". Luottokama = de saker som du kan lita på)