Alkoholberoende

Alkoholberoende

Alkohol

Alkohol är ett ämne som man både kan bli beroende av och missbruka – skillnaden är sällan tydlig. Alkohol som ämne verkar avslappnande och bedövande både på kroppen och hjärnan. Det här kan kännas behagligt när man bara är lite påverkad, och därför används den ofta inte bara i sociala sammanhang, utan även som ett sätt att varva ner och lite slippa tänka på problem eller känna känslor för ett tag.

Att dricka sig berusad är ett vanligt sätt att ”självmedicinera” när man är nedstämd, orolig, stressad eller ångestfylld. Lite alkohol påverkar alltså dopaminmängden i hjärnan för ett litet tag. Ju mer man dricker desto mer bedövar dock alkoholen såväl kroppen som sinnet, den ”sköna känslan” avtar och dricker man mycket följer bland annat illamående, minnesluckor, medvetslöshet och andningsuppehåll.

Alkohol påverkar samtidigt självbehärskningen, så att känslor man hade innan lättare kommer fram och känslorna känns ofta starkare när man är berusad. Dessutom finns det en underförstådd överenskommelse i samhället att när man är full, så anses det mera okej eller ursäktat att tillåta olika känslor och reagera starkare. Därför kan det tyckas att människor blir gladare, fnittrigare, flirtigare eller modigare när de är fulla, men även mera aggressiva, våldsamma, nedstämda eller ledsna. Det är dock inte alkoholen i sig som orsakar de här känslorna och beteendena. Att självkontrollen och omdömet slappnar av gör det också lättare att falla för impulser, till exempel dricka mera än man hade tänkt eller inte inse hur full man blivit.

Att dricka för mycket alkohol är inte bra och det vet nog alla – alkohol är ett gift. Hög alkoholkonsumtion är också farligare när man är ung och det är en av anledningarna till varför det finns åldersgränser. Alkohol skadar bland annat hjärnan oavsett ålder, men då hjärnan utvecklas ända upp till 25 års ålder är ungdomars hjärnor känsligare än en vuxens. När man är ung så kan det vara svårare att märka då man har druckit för mycket och unga blir fulla fortare. Ungdomar blir snabbare beroende av alkohol än vuxna och unga som dricker ofta och mycket kan utveckla ett beroende på relativt kort tid, medan det tar längre för vuxna.

Det är svårt att ge något allmängiltigt svar på hur snabbt man kan bli beroende, eftersom det beror på bland annat hur ofta man dricker, vad och hur man dricker, kroppsstorlek, ärftliga anlag och huruvida man blandar med andra substanser. Oftast smyger sig dock beroendet på helt oförmärkt, det ”bara blir” mer och mer supande. Unga kan ofta inte heller känna igen varningssignalerna själva, eller har det som krävs för att kunna sluta på egen hand. Har man druckit mycket och ofta under ungdomen ökar också riskerna för att bli beroende senare i livet, av alkohol såväl som av annat. Många unga tror också att ökad tolerans (att kunna dricka mer och mer utan att bli lika full som förr) är tufft, men egentligen är det tydliga tecken på att de är på väg att bli eller är beroende av alkohol.

Tonåren är en känslig period då det är mycket förändringar på gång. Kroppen och självkänslan utvecklas och man funderar på hur andra ser på en och hur man ser på sig själv. Det är vanligt att man använder alkohol exempelvis för att våga ta steget att prata med nya människor och ha roligt, men risken är stor att man börjar känna ett tvång att använda sig av alkohol för att våga göra dessa saker. Det kan kännas som att alkoholen gör att man får ett bra självförtroende och en försvagad självkänsla och att det känns lättare att umgås och ha roligt, men ser man det i ett större perspektiv så är det tvärtom och leder till sämre självförtroende.

I berusningen gör man mycket lättare beslut och handlingar man aldrig skulle göra i nyktert tillstånd. Olyckor, misstag och missförstånd sker mycket lättare. Och känslor och tankar ser helt annorlunda ut ”dagen efter”. Drickandet kan också göra att man slarvar med ansvar, slinker undan eller förstör för sig i aktiviteter eller relationer och att det blir dyrt. Allt det här kan ha väldigt negativa konsekvenser i vardagslivet – vilket man kanske igen önskar slippa undan och glömma för en stund genom att bedöva sig med alkohol.

Det man kan göra om man är orolig för att man dricker för mycket är att skriva upp hur ofta och hur mycket man dricker. Man kan också fundera över om drickandet ställer till problem exempelvis i skolan eller med familj och vänner. Det är viktigt att man pratar med någon för att få hjälp att ta sig ur beroendet – ju tidigare desto bättre och enklare. Det finns många vuxna som kan hjälpa, se kontaktuppgifter till Decibels medlemskommuners stödtjänster här. Det finns också olika terapiformer som är till för personer med alkoholmissbruk, exempel på dessa är: Kognitiv beteendeterapi, tolvstegs behandling och motivationshöjande behandling.