Checklista

Checklista

Checklista: några exempel på tecken på alkoholberoende

  • Man måste dricka mer och mer alkohol för att bli lika påverkad som man blev förr (man har blivit allt mer tolerant, ”tål” allt mer)
  • Man känner sig orolig, irriterad eller stressad om man inte kan dricka när man hade tänkt, eller inte får tag i alkohol.
  • Allt mer av ens tankeverksamhet går åt till att tänka på nästa gång man ska få dricka, var och hur man ska få tag på alkohol och saknar känslan av att vara full.
  • Man får abstinensbesvär när man inte längre är påverkad, till exempel blir irriterad, får ångest, darrar eller mår illa. Man kanske också börjar ta ”återställare” dagen efter för att må bättre.
  • Man hittar på ursäkter för att få dricka alkohol och dricker kanske allt oftare för allt mindre orsaker. Att dricka på en tisdag eller dricka flera dagar i följd är tydliga tecken på beroende och missbruk.
  • Man försöker sluta eller minska på drickandet, men misslyckas.
  • Man inser att man har druckit mer än man hade tänkt sig eller har råd med eller blev fullare än man hade tänkt.
  • Allt större del av tiden går åt att dricka alkohol och sedan återhämta sig (bakfylla).
  • Man fortsätter att dricka fastän man nog ser att det skadar en själv fysiskt eller påverkar det egna livet negativt. Man ser att alkoholen orsakar problem, men klarar ändå inte av att sluta.
  • Man börjar slarva med ansvar man har, undvika åtaganden eller aktiviteter och strunta i saker som betytt mycket, för att istället dricka. Man kanske också börjar dölja sitt drickande, ljuga om det eller ursäkta det.


Att sluta

Det finns många sätt att få både råd, stöd, metoder, tröst och uppmuntran när man vill minska på sitt drickande eller sluta helt. Det finns bland annat självhjälpssidor på nätet, böcker, föreningar med stödpersoner och program för att sluta dricka, A-kliniker, kommunala tjänster och andra organisationer samt rehabiliteringshem.

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till de missbrukarvårdstjänster som finns inom Decibels 11 medlemskommuner. Kommer du från en annan kommun kan du få kontaktuppgifter via bland annat Psykporten.fi