Droger - beroende och missbruk

Droger - beroende och missbruk

På de här sidorna tar vi upp mera allmänt om drogmissbruk och drogberoende. För att få veta mera om enskilda droger eller ämnen, deras effekter, spridning i Österbotten och så vidare ber vi dig att besöka de här webbsidorna eller ta kontakt med följande organisationer:

Droglänken – Päihdelinkki
”Droglänken har sedan år 1996 varit Finlands populäraste webbtjänst om droger och beroenden. Tjänsten är avsedd för droganvändare och deras anhöriga samt alla som är intresserade av information om droger. Tjänsten är nyttig också för fackfolk och studerande.”

Fri från narkotika rf – Irti huumesta ry (webbsidorna är huvudsakligen på finska och innehåller mycket information om droger, men föreningen har en svenskspråkig kontaktperson i Vasa och svenskspråkig verksamhet på Åland, http://fri-fran-narkotika.com/).
”Förebygga användning av droger, att stöda narkotikamissbrukare att lägga av med missbruket, att erbjuda stöd till anhöriga som föräldrar, syskon och barn till narkotikamissbrukare, att påverka utvecklingen av förebyggande och korrigerande drogarbete i vårt land samt att arbeta för bevarandet av en restriktiv drogpolitik. ” Inom verksamheten finns bland annat jourtelefoner för närstående till missbrukare

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf i Svenskfinland har material och länkbibliotek för fakta på svenska.

Institutet för hälsa och välfärds (THL)s sidor kan man läsa resultaten av Alkohol- och narkotikaundersökningen 2014 ifall man är intresserad av att veta bland annat om cannabis, blandmissbruk och dopning bland motionärer.

Polisens sidor hittar du mera information om vad som händer om någon blir fast för straffbart bruk av narkotika.  Man kan också fråga nätpoliser antingen helt anonymt via Våga fråga här på Decibel eller via Facebook (sök på ”konstapel...” på Facebook, så hittar du de finlandssvenska nätpoliserna)

Drogmissbruk och –beroende

De rusmedel som är illegala idag – eller kommer att bli det så fort lagstiftningen hinner ikapp dem – har det gemensamt att de alla gör att man kan bli beroende väldigt snabbt och starkt (om man jämför med exempelvis shoppingberoende). Man kan inte heller ”bruka” en drog, eftersom den är illegal och skadlig blir det automatiskt klassat som ett missbruk.