Spelberoende

Spelberoende

Spel och spelproblem

Olika spel och spelformer hör till vardagen hos väldigt många finländare – vare sig det handlar om penningspel eller andra spel, som till exempel mobilspel eller spel på konsoler eller via nätet. Precis som med de flesta andra grejer i livet, kan spelandet gå till överdrift och bli ett problem. Det finns olika grader av spelande; nöjesspelande, spelande på riskstadiet, spelproblem samt spelberoende.

På följande sidor kommer vi att se närmare (men ändå kort) på de olika graderna av spelande, hur man känner igen ett spelproblem samt vad man kan göra för att lättare undgå problem i fortsättningen.

Smusslar du kring ditt spelade, eller har du svårt att tala om det öppet?
Lånar du pengar för att spela?
Använder du sådan tid för spelandet som du egentligen borde använda på annat, såsom vänner, hobbyer, skoluppgifter med mera?
Växlar ditt humör starkt beroende på spelresultaten?
Har du svårt att koncentrera dig eftersom dina tankar snurrar kring nästa spelsituation?

Ifall du svarade ja på någon av dessa frågor kan det vara på sin plats att fundera vidare kring ämnet.

Nöjesspelande

Som sagt spelar många av oss finländare regelbundet antingen penning- eller digitala spel. Det finns flera orsaker till varför vi spelar; som socialt umgänge med kompisar, tidsfördriv, spänning och som en hobby. När spelandet inte tar tid eller tankar utav andra aktiviteter i livet talar man om sunt nöjesspelande.

Riskspelande

När spelandet blir intensivare och börjar ta plats av andra saker i livet, är det viktigt att stanna upp och fundera över vad man vill ha i framtiden. Ifall man märker att man ibland (men ändå återkommande) lägger mer tid eller pengar på spelandet än vad man egentligen har råd med, är det ett tecken på att förhållandet till spelet inte mer är riktigt i kontroll. Ju tidigare man stannar upp och söker hjälp eller hittar informationen man behöver för att kunna bedöma sitt spelbeteende, desto lättare är situationen att åtgärda och då kan man eventuellt återgå till ett sunt nöjesspelande.

Spelproblem

Nästa grad mot ett beroende är det som brukar kallas spelproblem. Då äter spelandet redan upp mer tid och/eller pengar än vad man har råd med, och andra delar av livet blir lidande på grund av det ökande spelandet. Man känner ett behov till att öka mängden tid och/eller pengar man lägger på spelandet, och man tar större risker i sitt spelbeteende för att uppnå spänning. Man kanske även själv märker att man inte riktigt täcks eller vill tala om sitt spelande med sina vänner eller familjemedlemmar, utan man säger att man spelar mindre än vad man egentligen gör – man kanske till och med blir upprörd eller irriterad om någon tar upp samtalsämnet. I sin helhet innebär spelproblemet svårigheter på flera olika områden i livet – pengarna, vännerna, hobbyerna, familjen, mentala hälsan och fysiska hälsan.

Spelberoende

Ordet spelberoende används för att beteckna ett svårt spelproblem, och är också den officiella benämningen för diagnosen enligt den amerikanska diagnostiska manualen DSM-V.

Penningspelberoendet finns beskrivet i både DSM-manualen och den europeiska manualen ICD. Enligt dessa ökar ett penningspelberoende även då det hämtar med sig allt större problem i spelarens och de närståendes liv.

 

I juli 2015 hade vi Spelberoende som Månadens tema, det hittar du här under Alkohol, tobak och droger. Detta eftersom det kommer en ny lag 2015 som menar att även spelproblem ska ingå i det rusmedelsförebyggande arbetet.