Spelproblem

Spelproblem

Hur uppstår ett spelproblem?

Det finns flera olika orsaker som tillsammans kan bidra till att ett spelproblem uppstår. Ingen föds till att bli beroende av spel, och eventuella biologiska aspekter utgör endast för en liten del av dessa orsaker. Omgivningen, uppväxten och den sociala bakgrunden sammanlinkade med snabba livsförändringar och -kriser, sättet att hantera känslor eller till exempel en stor vinst i början av spelkarriären har visat sig vara linkade med en större sannolikhet för att ett spelproblem uppstår.

Forskning har även visat att ju yngre man är då man börjar spela desto större är sannolikheten för att man spelar allt mer och bildar ett problem som vuxen. Detta är en av orsakerna för de relativt nya åldersgränserna på 18 år för allt penningspelande i Finland.

Som tidigare nämnt kan ett spelproblem bildas som summan av flera olika enskilda bitar, men spelproblemet kan också så att säga vara ett symtom för något annat. Ibland kan det vara svårt att säga vilket som förorsakat vad, och därför är det viktigt att sträva till att förbättra livet på många områden samtidigt. Man kan till exempel vårda såväl depression som spelproblem och sköta den finansiella situationen och satsa på sitt parförhållande under samma period – då positiva, små förändringar sker på flera olika plan kan de medverka till att gemensamt göra större förbättringar.

Spelproblemet i Finland

Enligt Suomalaisten rahapelaaminen 2011 (2012) har uppskattningsvis ca. 3% av den vuxna befolkningen i Finland ett penningspelproblem. Ca. 1% av befolkningen är beroende av penningspel.

Ett spelproblem påverkar dock sällan enbart spelaren själv, utan även de anhöriga – familjemedlemmar, skol-/arbetskompisar, vänner. Spelarens ofta försämrade mentala och fysiska hälsa samt penningspelarens dåliga finansiella situation försvårar de sociala relationerna och kommer ofta att påverka även de anhörigas liv samt relationen till spelaren negativt på många olika sätt.