Vad göra?

Vad göra?

Vad kan jag göra?

Ifall du funderar över ditt spelande kan du till exempel börja med att göra test på nätet (via www.peluuri.fi) och bekanta dig med viktig information gällande spelproblemet och dess igenkännande. Du kan vända dig bland annat till Peluuri, som erbjuder gratis hjälp och stöd via nätet och per telefon och även ger dig information om de tjänster din egen kommun erbjuder.

Det kan vara lönsamt att ta i bruk en speldagbok, där du skriver in hur länge, hur ofta och hur mycket pengar du lagt ner på spelandet dagligen. Då ser du själv hur det ser ut vecko- eller månadsvis, och kan lättare göra förändringar i ditt spelbeteende.
Det finns en massa små grejer du kan göra i din egen vardag för att lättare hantera ditt spelande eller sluta spela helt. Du kan ha hjälp av minneslistor/lappar, motiverande citat eller meningar, andra sysslor och så vidare. Ifall ditt spelande sker via nätet finns det en massa olika sätt att reglera ditt spelande. Kolla ditt eget spelkonto!

Hur kan jag hjälpa?

Som närstående till någon du tycker att spelar för mycket är det bra att söka information också själv. Det finns både information och stöd även för de anhöriga. Det du kan göra för att hjälpa den som spelar är att ta reda på till exempel vårdmöjligheter och erbjuda spelaren stöd med att sluta spela. Det du inte bör göra är att möjliggöra fortsatt spelande genom att exempelvis betala bort skulder, gå med i smusslandet kring spelandet eller låna pengar eller locka till ytterligare spelande.

Det kan kännas tungt att stå bredvid någon som har det svårt, och som i tidigare kapitel nämnts påverkas också de anhörigas liv och tillvaro av spelproblemet. Det är väldigt viktigt att även du som står spelaren nära tar hand om dig själv och söker den hjälp och det stöd du behöver. Detta är inte själviskt, vilket många kanske tänker, utan ibland till och med nödvändigt för att kunna tala ut om situationen med en utomstående och på detta sätt bevara den relation man har med spelaren.

Vare sig du själv spelar och vill diskutera saken eller är orolig över någon annans spelande hoppas vi på Peluuri att du kontaktar oss och söker all hjälp som finns att få! Du kan ringa oss kostnadsfritt på 0800 100 101 alla vardagar mellan klockan 12 och 18.

spelproblem3