Att söka hjälp

Att söka hjälp

När och var ska man söka hjälp

Om man har varit riktigt nedstämd i minst två veckor och har andra symptom på depression kan man kontakta sin skolkurator eller en hälsovårdscentral.

Om man mår så dåligt att man tänker på självmord ska man söka vård direkt på en hälsovårdscentral eller en psykiatrisk akutmottagning eller mentalvårdsbyrå.

Exempel på behandlingar:

- Olika former av psykoterapi, samtalsterapi
- Antidepressiva läkemedel – vid lindrig och måttlig depression kan psykoterapi vara lika verksamt som läkemedelsbehandling
- Motion har en väldigt läkande effekt på vårt psykiska mående på längre sikt (enligt forskning nästan lika bra effekt som läkemedelsbehandling) eftersom motionen sätter igång kroppens egna lycko- och belöningshormoner
- Det är viktigt att fortsätta med de aktiviteter man tycker om och fortsätta umgås med människor – att isolera sig eller sluta med alla källor till glädje förvärrar depressionen.

Stöd från andra viktigt

För personerna i den sjukas närhet kan det vara en psykiskt tung och svår uppgift att hjälpa och stöda den deprimerade. Rent praktiskt kan det också innebära att man måste ta hand om den sjuka personens vardag, till exempel sköta hem, barn och ekonomi eftersom den deprimerade inte orkar och klarar av det.

Depressioner kan smyga sig på under en längre tid och det kan vara svårt att inse för anhöriga när den sjuka behöver hjälp. Det kan också vara tungt att se på när den deprimerades beteende förändras och hur dennes känsloliv blir allt fattigare. Den tidigare så aktiva och glada personen kan förändras helt och exempelvis blir irriterad, långsam, trög, trött och klarar inte av att uträtta saker eller ta ansvar.

Det bästa och viktigaste man kan göra som anhörig och närstående är att uppmana den deprimerade att söka professionell hjälp. Det är inte alltid som den drabbade själv vill gå till läkare och det kan behövas en hel del övertalning. Men det är bra att man själv visar medkänsla och försöker förstår hur dåligt den deprimerade mår. Att lyssna och försöka ge den sjuka hopp och framtidstro genom att berätta att det finns både psykologisk hjälp och medicin att få är viktigt. Svårt deprimerade personer vill helst isolera sig och inte allts träffa andra, men ensamhet gör depressionen ofta bara värre. Därför är det viktigt att anhöriga också hjälper den deprimerade att hålla kontakt med omvärlden, även när den sjuka säger att det inte behövs.

Många barn och unga har föräldrar eller andra närstående som lider av depression, men det är inte alltid de här barnen har någon att prata med. Barn behöver också prata om sin situation, få ställa frågor och få vettiga svar om exempelvis förälderns depression. De behöver också få visa sina känslor och berätta om sin oro och det är väldigt viktigt för dem att veta att det inte är deras fel att mamma eller pappa är sjuka.

Eftersom den depressiva personens negativa tankar och djupt pessimistiska syn på tillvaron kan smitta av sig på anhöriga, kan även de drabbas av överdriven misströstan och hopplöshetskänslor. Därför är det viktigt att även människorna runt den sjuka får stöd och hjälp för egen del.