Samtalsterapeuten tipsar

Samtalsterapeuten tipsar

I december 2015 gjorde vi ett månadens temapaket i samarbete med samtalsterapeuten Annica Wahrman.

Här är några tips av Annica för att förstärka sin självkänsla och sitt självförtroende:

- Blyghet hänger ihop med ängslighet -> Allt nytt upplevs som ett hot

- Dagens samhälle - Alla tvingas vara framåt, passar dock inte alla, helt okej att vara den man är

- Ifrågasätta tankar viktigt, för att inte fastna i inbillningar/destruktiva mönster

- Vanligt med orealistiska krav på sig själv, vilka har sitt ursprung i självuppsatta krävande regler för det egna jaget

- Duktighetsfällan vanlig i fråga om lågt självförtroende, men vi måste inse att vi aldrig kan göra alla människor nöjda. Ibland måste man säga nej

- Jämför dig inte med andra, alla har vi olika förutsättningar och styrkor - ditt personvärde lika högt som alla andras

- Nyttigt att uppmärksamma och lägga märke till hurdan "inre dialog" man har, lätt att ha en negativ jargong utan vara medveten om det

- Glapp mellan ideal och verklighet sänker självkänslan

- Viktigt med motivation för att uppnå förändring

- Skapa motivation genom specifik målsättning

- Vid rädsla att göra bort sig (vilket hänger ihop med självförtroendet) - sätt saken i tidsperspektiv, dvs hur farligt är det här om 10 år?

- Öva svar på tal inför situationer man är osäker på

- Det du säger åt dig själv, skulle det vara okej att säga till din bästis? Om inte, förändra den inre dialogen till en snällare

- Kom ihåg humorn, känns något pinsamt så prova skratta åt det och se det roliga i situationen så förminskas problemet.

- Att namnge och känna efter vad man känner just här och nu kan minska problemet

- Föreställ att du är bra på något och du kommer att bli det. Tankens kraft är enorm

- Acceptera att livet inte är rättvist

- Som doktor Phil brukar säga, Vill du ha rätt eller vill du vara lycklig?

 

Ha det fint,

Varma hälsningar från Annica