Låg självkänsla i tonåren

Låg självkänsla i tonåren

Låg självkänsla har visat sig vara väldigt vanligt i tonåren. Vad beror det på att självkänslan är så skör just då?

Ofta handlar det om kroppsliga förändringar. Man känner inte riktigt igen sig själv.. Den självkänsla man tidigare haft är inte lika stark längre. Man behöver bygga upp självkänslan igen och fortsätta hitta sin egen identitet. Vägen till att hitta sig själv som ung vuxen i ett samhälle som ständigt förändras kan vara lång och brokig. Det är många frågor som behöver svar och det lönar sig att fundera på saker som "vad är det som ska vara utmärkande för just mig?" och "vilka saker behöver jag för att må bra?".

Din uppfattning om dig själv och det du presterar kan vara sammanblandningar av egna iakttagelser och minnen, andra människors åsikter om dig, inlärda och ärvda ideal och rädslor för att bli ogillad eller förlora någons kärlek. När du utvecklas psykiskt och mognar så förändras du ju och då gäller det hela tiden att hitta nya delar av dig själv eller bekräfta gamla delar av dig själv. Samtidigt förändras även världen runt dig och då måste du hänga med i den.

Behovet av frigörelse från föräldrarna blir starkare, man vill kanske inte längre göra allting likadant som de utan på sitt eget sätt. Det är en naturlig del av att växa upp och en viktig del av den personliga utvecklingen. På det här sättet byggs det egna jaget och den alldeles egna självkänslan upp, oberoende av vad människorna runt omkring en tycker och tänker.

Många känner plötsligt dessutom att de inte passar in längre bland de gamla kompisarna. Man kanske mognar fortare än de andra och hittar inte riktigt sig själv i relationen till andra, eftersom man själv förändras.

Men tack och lov så finns det sätt att bygga upp självkänslan - dagligen. Läs våra tips till bättre självkänsla!!