"Var dig själv!"

"Var dig själv!"

Ett av de allra vanligaste råden vi slänger runt oss låter just så. "Var bara dig själv så går allt bra!" Jovisst, men vad innebär det då? Det är inte alla gånger lätt att veta för det första vem man är och för det andra hur man då beter sig.

Vi har en massa olika roller i våra liv, roller som vi tar dagligen. Roller i kompisgänget, roller med föräldrarna och roller på jobbet. Vi pratar knappast med mamma och pappa på samma sätt och om samma saker som vi pratar med kompisarna. Så ska det vara och det är helt naturligt, men vad innebär det då för en själv? Vad betyder det då att vara sig själv, om man alltid fungerar lite olika i olika situationer?

Det vi kan konstatera är att vi människor blir till i samspelet med andra. Vi definierar oss ganska långt utgående från andras bilder av oss - vi speglar oss i deras ögon. Det innebär att vår självkänsla har väldigt mycket att göra med hur andra ser på oss.

För att utveckla oss själva som människor måste vi åtminstone våga ta plats i de här sammanhangen. Vi måste tillåtas att tänka högt, få reflektera över våra värderingar och bolla idéer med andra. Personligheten och identiteten är ju ingenting som utvecklas över en dag: de är i ständig förändring. Ju mer vi upplever, ju mer vi är med om, desto fler värderingar får vi och måste kanske ändra på sättet vi ser på vissa saker.

Allra oftast finns ett glapp mellan den person vi ÄR och den person vi skulle vilja vara. Det är egentligen inget att må dåligt över, det är BRA att ha något att sträva efter! På det sättet blir livet inte tråkigt. Det här betyder ändå inte att vi ska sträva efter perfektion, det blir så omöjligt att uppnå. Realistiska mål i den här frågan är nog det bästa - att alltid ha en egenskap som man försöker utveckla. Till exempel så här: titta runt dig på människor som finns i din omgivning. Vilka människor ser du upp till? Vad är det som gör att du ser upp till dem? Efter att du räknat ut det här, börja jobba för att för att mer likna den här personen. Nu menar vi förstås inte att du ska bli en kopia av nån annan - du ska bli DIN version av något som du ser upp till.

Att vara sig själv är alltså långt ifrån så lätt som vi får det att låta. En liten regel som bara måste följas på den här vägen mot självinsikt och självförståelse: SLAPPNA AV. Var snäll mot dig själv även om du ibland råkar slänga ur dig saker som inte är så genomtänkta. Andas. Sträva efter att tycka om dig själv med alla dina små egenheter - då kommer andra också att göra det. Du är just du och du är unik, det om något är värt att uppskattas.

OBS! Visst är det lätt att vara förstående och accepterande när andra är svaga, dåliga eller gör misstag? "Det gör inget, det är okej ändå, jag tycker om dig ändå, nästa gång går det bättre..." Försök säga detsamma om dig själv. Försök tänka detsamma om dig själv!