Få hjälp med skoltröttheten

Få hjälp med skoltröttheten

Skoltrött? Utan studieplats? Vet du inte vad du ska bli när du blir stor? Arbetslös? Utan fritidsintressen?...
Beroende på var du bor så finns det hjälp du kan få gratis.
Kolla här nedanför: bor du i Korsholm, Vörå eller Malax så kan du traska upp till eller ringa gänget på Föregångarna.
Bor du i Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre är det tex de uppsökande ungdomsarbetarna du kan tala med eller så kan du gå till After Eight, där Lilja finns.
Och bor du i eller i närheten av Närpes eller Kristinestad så är det Jobcenter du ska gå till!

Känner du dig också deprimerad? Tag kontakt med skolans hälsovårdare/psykolog eller ring direkt till Klaara (nuorisoasema@vaasa.fi) (06) 325 2850, eller Folkhälsans tonårspoliklinik (06) 312 4544!

Här kan du läsa vårt reportage Decibel besöker Ungdomsstationen Klaara! Är du eller blir du kanske arbetslös ska du läsa vårt reportage Decibel besöker TE-byrån.

 

top 2

 

 Vad är RAMP och Resurscentret Föregångarna?

En språngbräda till förnyad studiemotivation för dig och en extra resurs för skolan! För ungdomar i Korsholm, Malax, Vörå och Vasa.

• Du tillbringar t.ex. ca 3-6 månader (enligt behov och överenskommelse) på Föregångarna varefter målet är att du med hjälp av RF går tillbaka till din tidigare utbildning, annan utbildning eller finner praktikplats/jobb/blir jobbsökare.

• De flesta är utstationerade från andra stadiets utbildningsarrangörer i trakten. Du utför vissa delar/kurser i samarbete med Föregångarna. Uppgifterna kommer från skolan och bedöms på skolan men du är på Föregångarna dagligen eller vissa dagar och får handledning, tentar osv.

• Föregångarna ligger mitt i Vasa centrum vid Mc Donald’s och Hesburger.

• I dagens läge har vi samarbetsavtal med Korsholms gymnasium, Vasa gymnasium/Aftis, Vasa övningsskolas gymnasium, VAO/VYI och Yrkesakademin i Österbotten men du kan alltid be din skola kontakta oss även om de inte har samarbetsavtal med oss!

 

After Eights Liljas växthus och uppsökande ungdomsarbete
sofiasa 9

Åsa Lund och Sofia Renlund är uppsökande ungdomsarbetare

UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE I JAKOBSTADSREGIONEN

I det uppsökande ungdomsarbetet utgår man från den ungas behov och samarbetar med olika serviceproducenter, myndigheter och andra instanser (t.ex. skolor, TE-byrån, kommunernas socialservice och ungdomsarbete samt föreningar). Strävan är att nå och vägleda ungdomar 15-29 år till de tjänster som de behöver. Det uppsökande arbetsparet hjälper och vägleder bl.a. de ungdomar som har avbrutit sina studier eller som är utan studieplats efter grundskolan. Arbetet är omfattande och kan innebära t.ex. att söka arbete eller studie-/arbetspraktikplats, få ordning på papper och ekonomi, hitta fritidssysselsättning, umgås och diskutera om viktiga saker för den unga eller bara att hälsa på. Verksamheten grundar sig på en konfidentiell kundkontakt och är frivillig för ungdomarna.

Det uppsökande arbetsparet kan hittas i Musikcafé After Eights utrymmen på Storgatan 6, Jakobstad. Arbetsfältet är dock alla fem kommuner i Jakobstadsregionen (Jakobstad, Larsmo, Kronoby, Pedersöre, Nykarleby).

after eigt lilja 2

 

 

LILJAS VÄXTHUS Verkstad Lilja - ungdomsverkstäder

Musikcafé After Eight erbjuder dig arbetspraktik inom en rad olika områden.Är du i åldern 16-29 kan du arbeta i Liljas Växthus för kortare eller längre perioder. Vi finns i centrum av Jakobstad i en miljö som "andas" kreativitet och möjligheter. Verksamheten är drogfri och tvåspråkig. Enheterna är för närvarande Café, Kök, Media Lab och Verkstad.

 

 

 

Jobcenter i Närpes och Kristinestad (Kaskö och Korsnäs)

jobcenter logo 2
Den uppsökande ungdomsarbetaren inom JobCenter strävar till att fånga upp och handleda ungdomar i åldern 17-29 som är arbetslösa eller saknar studieplats. En annan målgrupp är också de unga som har avbrutit eller riskerar att avbryta sina studier och de som har avbrutit sin värnplikt.

Tillsammans gör ungdomen och uppsökaren upp en individuell handlingsplan där man utgår från ungdomens mål och ser vad som behövs och vad man behöver göra för att försöka uppfylla dem. Målet kan t.ex. vara att hitta ett jobb eller påbörja en utbildning. Under processens gång finns uppsökaren som ett stöd och kan vägleda ungdomen till olika instanser eller myndigheter.

Läs vårt reportage Decibel besöker JobCenter här!