Följder av stress

Följder av stress

Stressen orsakar flera olika förändringar hos människan och dessa förändringar kan leda till besvär och problem om stressen är långvarig. Fysiska problem som är orsakade av stress är tex högre blodtryck och snabbare puls. Det här anstränger hjärtat och blodomloppet på ett negativt sätt. För mycket stress försämrar också motståndskraften mot infektionssjukdomar, vilket kan leda till återkommande infektioner.

För mycket stress kan dessutom orsaka huvudvärk, muskelvärk, svettning och magbesvär. De vanligaste stressrelaterade symptomen när det gäller känslolivet är frustration, trötthet, ångest, irritation och sömnproblem. (Läs mera om sömnlöshet här!) Stressen kan också orsaka förändringar i matlusten. Psykiska symptom av långvarig stress är tex koncentreringssvårigheter, nervositet och minnesstörningar. Andra psykiska symptom är deppighet, glömska, problem med självkänslan och att man inte har intresse för något.

Stressen kan leda till många förändringar i en människas beteende.

Det kan tex vara fråga om en ökad användning av rusmedel och om att försumma motion, hobbyer och skyldigheter. Men följden av dessa är att stressen bara blir värre.

Stressen kan också påverka de sociala kontakterna negativt - det är vanligt att man drar sig undan och mister intresset för sociala situationer. Stressen kan också orsaka friktion i kompisrelationerna, parförhållandet och familjen.