Hjälp mot stress

Hjälp mot stress

Det är bra att ha olika knep och tips på hur man kan undvika och framförallt hantera stress. För visst går det att hantera stress och det är en mycket nyttig färdighet att ha. Med hjälp av stresshantering hålls stressen på en nivå som inte är skadlig. Att upptäcka stressrelaterade symptom är en viktig del i kampen mot stress. När man tar itu med stressen innan den blir för stor, klarar man sig lättare undan. Stresshanteringens viktigaste element är din egen inställning och tro på förmågan att kunna ändra på de saker som orsakar stressen.

Olika kriser och svårigheter är en del av livet och vi kommer alla att möta tyngre saker i livet. Livet är ingen dans på rosor.

Att klara sig ur tuffa och tunga händelser kräver mera livskunskap och livsbehärskning än själva vården av stress. De flesta människor kan själva hantera känslorna av hat och besvikelser. Det är också viktigt att kunna ta emot socialt stöd - att kunna prata med någon närstående om de saker som orsakar stress i livet. Genom att prata kan man lättare uppfatta problemen och få hjälp med att hitta nya lösningar. Det viktigaste är att viljan till stresshantering kommer från en själv - att kunna känna igen sina gränser och sina värderingar.

När man möter motgångar, är familjens och vännernas stöd och tron på framtiden avgörande saker för att man skall klara sig. När man vill lindra stress, är det viktigt att omgivningen är säker och stödjande, eftersom det sociala stödet inte bara är ett knep mot stress, utan också vägen till ett lyckligare liv. Kom ändå ihåg att även om du har ett fungerande stödnät runt dig, är det inte skam att söka proffshjälp i svåra situationer. Om stressen känns för stor och du inte kan hantera den, kan du vända dig tex till skolans hälsovårdare.

Kolla våra tips mot stress här!