Flera stresshanteringstips

Flera stresshanteringstips

Här kommer en massa tips till stresshantering:

Fysiska sätt att hantera stress

- Regelbundna måltider
- Tillräckligt med sömn och vila
- Regelbunden motion
- Andnings- och mentalövningar, tex. avslappning
- Att slappa och bara vara utan att göra något
- Små pauser under dagen
- En hälsosam omgivning
- Att inta njutningsmedel med måtta

Psykiska sätt att hantera stress

- Att tänka konstruktivt, att undvika negativa tankar
- Att förhålla sig positivt till utmaningar
- Att acceptera saker, att se motgångar som en lärdomsprocess
- Att kunna acceptera både bra och dåliga sidor hos saker
- Att ha realistiska och logiska mål
- Tidshantering, att skapa tidtabeller och scheman

Att hantera stress med hjälp av känslor

- Att ha socialt stödnät och samhörighet
- Att skämma bort sig och att ta hand om sig själv
- Att utveckla sina kommunikationskunskaper
- Att hålla fast vid sina egna åsikter utan att trampa på andra
- Att uppfriska sig själv, "go crazy", att vara kreativ
- Att prata om sina känslor
- Humor
- Att vara ihärdig

Livsfilosofiska sätt att hantera stress

- En positiv livsfilosofi
- Att vårda de saker man värdesätter och att förstärka sin egen identitet (vem är jag?)
- Tro och religion, att hitta en mening med allt