Orsaker till stress

Orsaker till stress

Ofta har oro och rädsla att göra med relationer. Det kan tex handla om dåliga relationer till föräldrarna, rädsla för att föräldrarna ska skilja sig, ekonomiska problem eller oro för att något hemskt skall hända någon i familjen. Också parförhållandet är en vanlig orsak till stress. Andra orsaker till stress är stora arbetsmängder, brådska och prestationskrav.

Att bli vuxen innebär massor av förändringar och det är normalt att oroa sig för det ena eller det andra. Hormonproduktionen ändras och den fysiska tillväxten påverkar psyket. I tonåren vänjer man sig med både inre och yttre förändringar. Man måste frigöra sig från barndomen innan man kan hitta sin egen identitet. Kraven på utseendet kan vara väldigt hårda. Beteendemodeller och skönhetsideal fås bla från mode, reklam och ungdomskultur. Orsaker till långvarig, dvs kronisk, stress finns i en skadlig omgivning och livsstil som varit närvarande under en längre tid. Exempel på detta är gräl i hemmet och föräldrars eventuella egna problem. Dessutom orsakar mobbning och hot om ovälkomna förändringar, så som rädslan att förlora en förälder, kronisk stress. Också att bli vuxen och att bli självständig kan vara orsaker till stress.

Enligt en skolhälsovårdsundersökning som gjordes 2009, upplever t.o.m. hälften av unga att de har en för stor arbetsmängd. Att klara sig bra i skolan och med studierna orsakar stress för många och skoltrötthet blir allt vanligare. Skoltröttheten leder till känslor av att vara otillräcklig och får en att tröttna på skolarbetet. Många unga upplever dessutom att de förväntas göra stora beslut som berör resten av livet. Att sluta grundskolan och söka sig till andra stadiets studier upplevs också som ett krävande skede i livet. Skolgången präglas tyvärr ofta av brådska och presterande. Också framtiden, det kommande yrket och det egna livet kan upplevas som saker som orsakar stress.