Arbetskraftsutbildning

Arbetskraftsutbildning

Arbetskraftsutbildningen (= arbetskraftspolitisk vuxenutbildning) är i första hand planerad för arbetssökande vuxna personer som saknar arbete eller hotas av arbetslöshet och som slutfört sin läroplikt.

Syftet med arbetskraftsutbildningen är att förbättra de studerandes möjligheter att finna ett arbete. Därför är utbildningen i första hand yrkesutbildning såsom utbildning eller tilläggsutbildning som förbereder för grund- eller yrkesexamen.

På Vasa Arbets- och Näringsbyrå ("Arbetskraftsbyrån") finns en sökmotor för utbildningarna inom de över 100 brancherna som ingår. De har även arbetslivsinriktade kurser inom tex ADB och språk.

Om du inte hittar någon lämlig utbildning kan du kontakta din egen T&E-byrå och diskutera möjligheten att skaffa utbildning som s.k. enskild studieplats. Utbildningar kan till och med skräddarsys i samarbete med arbetsgivare.

Till arbetskraftsutbildning söker man via arbetskraftsbyrån. Man söker till utbildningen antingen med en elektronisk ansökningsblankett eller en blankett som man får hos arbetskraftsbyrån.
Arbetskraftutbildningen är gratis för studerande och under utbildningstiden kan de studerande få utbildningsstöd eller arbetsmarknadsstöd som motsvarar utkomstskydd för arbetslösa.

Du kan även få ersättningar för kostnader innan utbildningen börjar, tex kilometerersättning och dagtraktamente för att fara på inträdesförhör till en annan ort.

Ytterligare information samt ansökningsguide från arbetsministeriet.