Folkhögskola

Folkhögskola

Folkhögskolor är läroanstalter som drivs av olika garantiföreningar, stiftelser och organisationer som erbjuder både allmänbildande och yrkesutbildning. De studerande bor normalt i läroanstaltens lokaler under studietiden. Folkhögskolorna kan indelas i obundna, kristna och samhälleliga folkhögskolor samt specialfolkhögskolor.

Långa studielinjer

Omfattningen på de långa studielinjerna varierar men oftast varar studierna ett läsår. Långa studielinjer är bland annat följande:

• Folkhögskolornas egna linjer där folkhögskolorna själva planerar innehållet. På dessa linjer kan man studera till exempel samhälleliga ämnen, kommunikation, språk, konstämnen eller vårdbranschen. På linjerna finns ofta möjlighet att även avlägga akademiska vitsord i form av öppna universitetsstudier. För invandrare finns egna studielinjer.
• Linjer inom yrkesutbildning varav en majoritet erbjuder studier för instruktion av fritidsverksamhet och idrott. Vid folkhögskolorna kan man till exempel studera till barnledare, ungdomsledare, artesan, medieassistent, teckenspråkshandledare, vildmarksguide eller skolgångsbiträde.
• Linjer där man kan slutföra grundskolans lärokurs, 10:e klass eller gymnasiestudier. På gymnasielinjerna kan man både studera enstaka ämnen eller ta studentexamen.

Kortkurser

På folkhögskolornas kortkurser kan man till exempel koncentrera sig på intensivstudier i språk, förbättra sina kunskaper och färdigheter i informationsteknik eller studera oljefärgsmålning eller möbelrenovering. Det erbjuds även kurser i mänskliga relationer på arbetsplatsen, pensionärsverksamhet och naturkurser för hela familjen. Längden på kortkurserna varierar från ett veckoslut till ett par veckor.
Ansökningstider och inträdeskrav

Ansökningstider och inträdeskrav för folkhögskolornas linjer är folkhögskole- och linjespecifika. Man ansöker om att bli studerande med antingen en fritt formulerad ansökan, folkhögskolans egen ansökningsblankett eller via gemensam ansökan. Till kortkurserna anmäler man sig direkt till läroanstalten.

Klicka här för att få mera information om folkhögskolorna i Finland och dess kursutbud