Läroavtal

Läroavtal

Inom läroavtalsutbildning bedrivs studierna huvudsakligen på arbetsplatsen. Inlärningen i arbetet kompletteras med teoretiska studier vid läroanstalten. Läroavtalet är ett tidsbegränsat arbetsavtal mellan arbetsgivaren och den studerande och den studerande erhåller lön för den tid som han eller hon arbetar. Utbildningen passar för både unga och vuxna.

Examina och tilläggsutbildning

Man kan avlägga grundläggande yrkesexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen via läroavtalsutbildning. Genom läroavtalsutbildning kan den studerande även skaffa sig tilläggsutbildning så att till exempel företagare eller de som avlagt högskoleexamen kan delta i utbildningen.

Hur hittar man en läroavtalsplats?

Normalt skaffar sig en studerande en läroavtalsplats genom att själv kontakta arbetsgivare. Den lokala läroavtalscentralen eller läroavtalsbyrån i samarbete med läroanstalten hjälper till att planera och påbörja utbildningen.

Mer information om läroavtal och hur man söker till denna finns på Utbildningsstyrelsens webbsidor för läroavtalsutbildning. På sidorna finns bland annat kontaktinformation för läroavtalscentralerna och läroavtalsbyråerna. Information om läroavtal fås även på arbetskraftsbyråerna.

Läroavtalsutbildning i Österbotten koordineras av Vasa Kustregions läroavtalsbyrå.

Mer allmän information om läroavtal kan också fås från arbetskraftsbyrån.