10 viktiga råd för dig som vill bege dig ut i världen

10 viktiga råd för dig som vill bege dig ut i världen

10 viktiga råd för dig som vill bege dig ut i världen

1. Börja informationssökningen och de praktiska arrangemangen i god tid
Hjälp och information får man bäst genom att börja informationssökningen i god tid. För att kunna få en studieplats utomlands rekommenderas att man börjar leta efter studieplats åtminstone ett år i förtid, räknat från den tiden då man planerat att börja studierna. Det lönar sig också att i god tid söka praktikplats inom den egna branschen. Informationssökningen kan börjas t.ex. med att bekanta sig med CIMOs Maailmalle.net-tjänsten och på så vis vidare hitta fram till dylika informationstjänster.

2. Leta information från flera olika källor, jämför och be att få närmare uppgifter
Information angående studier och arbetspraktik utomlands finns vid CIMO och de största arbetskraftsbyråerna, där det går att få vidare information gällande arbetsplatser och jobbsökning utomlands. Ytterligare information i form av litteratur kan hittas på bibliotek eller på lokala informationsservicepunkter för ungdomar. Det lönar sig också att fråga om information på de olika ländernas representationer och kulturcentrum i Finland, samt från läroanstalter eller vända sig direkt till arbetspraktikplatsen. Kontaktuppgifter finns exempelvis vid den här informationstjänsten

3. Bedöm dina språkkunskaper: Vilka språk kan du och hur bra? Hinner och vill du förbättra dina språkkunskaper innan du reser iväg?
Språkkunskaper går ännu att förbättra förrän avfärden t.ex. genom språkkurser som ordnas på flera läroinrättningar samt på språkskolor. Olika länders kulturcentrum och -institut ordnar språkprov för testande av språkkunskapsnivå, samt erbjuder språkundervisning.

4. Planera hur du ordnar finansieringen
Studiestöd kan beviljas också för studier utomlands om dessa motsvarar studier i Finland eller ingår i en finländsk examen. Stöd beviljas inte för språkkurser eller förberedande studier för inträdesförhör till universitet, och i regel inte heller för utbytesstudier för gymnasister. Studiestöd kan dock beviljas för arbetspraktik utomlands, om praktiktiden kan anses som godtagbar för avläggandet av examen.

Studiestödet är den viktigaste finanskällan för dem som avlägger grundexamen. Stipendier beviljas huvudsakligen för fortsättningsstuderande. Några stipendier beviljas även för dem som avlägger grundexamen, t.ex. till Ryssland och USA.

Studier går även att finansiera med att arbeta deltid. Det lönar sig att ta reda på eventuella löneinkomsters samt stipendiers inverkan på studiestödet.

5. Red ut myndighetsärenden, så som uppehålls- och arbetstillstånd, visum, officiella översättningar, betyg, flyttningsintyg och skatteärenden
Ta reda på i god tid före avfärden vad för slags resedokument du behöver. Behöver du uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller visum?
• För mera information om erforderliga uppehålls- och arbetstillstånd, kontakta resmålets ambassad eller konsulat.
• Utrikesministeriet ger mera information om nödvändiga resedokument.
Information för dem som flyttar inom Norden (t.ex. angående resedokument) finns på Pohjola Nordens informationstjänst Hallå Norden.

• Ta också reda på eventuella dokument som bör bifogas till ansökan för läroanstalten eller praktikplatsen. Vad för slags betyg eller intyg behöver du (studentexamensbetyg, ämbetsbevis, meritförteckning) och bör de översättas officiellt?
• Mera information om officiella översättningar och Apostille-intyg ger Finlands översättar- och tolkförbund eller Magistratets notarius publicus.

• Evangelisk-lutherska och ortodoxa församlingar tilldelar ämbetsbevis om sina medlemmar. Medlemmar av Helsingfors församling kan även beställa ämbetsbevis via Internet.

• Har de studier man avlägger utomlands direkt motsvarighet i Finland? Är din studieplats officiellt erkänd? Vad är landets beskattningspraxis?
• Mera information om erkännandet av utländska examina och dess jämförelse ger Utbildningsstyrelsens ENIC/NARIC-centret.

• Vid behov kan man beställa intyg för högskolebehörighet från Studentexamensnämnden.

• Mera information om skatteinfo får du från skattemyndigheter och t.ex. via Skatteförvaltningens webbtjänst.

6. Ordna frågor gällande hälsovård och försäkringar
Sjuk- och olycksfallsförsäkring bör skaffas för de länder där den finländska sjukförsäkringen inte gäller. På grund av att praxis för de erforderliga försäkringarna varierar från land till land, lönar det sig innan man ger sig i väg utomlands att ta reda på vilka försäkringar som behövs. Också vaccinationers samt erforderliga mediciners tillgänglighet bör klargöras i förväg. För vissa platser kan det även krävas läkarintyg.
• Mera information om sjukförsäkring för resenärer ger FPA och utomlands den lokala sjukförsäkringsanstalten. FPAs webbtjänst ger också mera information om det europeiska sjukvårdskortet.

• Mera information om försäkringar ger försäkringsbolagen.
Mera information om resenärens hälsa (t.ex. vaccinationer) ger Folkhälsoinstitutet eller hälsocentraler.

7. Fundera hur du skall ordna boendet utomlands
Ta reda på boendealternativen utomlands. Var ligger den lokala hyresnivån? Ordnar läroanstalten eller arbetsgivaren boendet? Vad ingår i hyran och hyreskontraktet?
• Information om boende hittas bl.a. i Perustieto-guiderna Perustieto-guiderna
• Information om provisoriskt boende och hyresbostäder utomlands hittas bl.a. med hjälp av länkarna nedan:

8. Sköt om praktiska arrangemang kring flyttningen
Hur sköter du flyttningsarrangemangen i hemlandet? Är det möjligt för dig att ta med dina husdjur under din utlandsvistelse?
• Information om flyttfirmor som erbjuder flytthjälp finns bl.a. på de Gula Sidorna.

• Information om kraven för transport av husdjur ger resmålets ambassad eller veterinärmyndigheterna. Mera detaljerad information om import/export av djur finns också på Jord- och Skogsbruksministeriet.

9. Förbered dig på att möta olikheter och att anpassa dig till en annorlunda vardag
När du befinner dig utomlands är du tvungen att anpassa dig till en ny kultur samt bli van med annorlunda handlingssätt. För att lindra hemlängtan är det bra att ta reda på ifall det bor några finländare i närheten, vars erfarenheter skulle vara dig till hjälp under vistelsen.
• Finland-Samfundet är en intresse- och serviceorganisation för finländare som bor i utlandet, är på väg dit eller återvänder därifrån.

• Utlandsfinländarparlamentet är ett öppet samarbets- och intressebevakningsforum för i utlandet bosatta finländare.

• Ulkosuomalainens webbtjänst är en mötesplats för utlandsfinländare.

• Finlands sjömanskyrkas målsättning är att tillsammans med Finlands evangelisk-lutherska kyrka utföra konfessionellt kristligt, socialt, kulturellt och diakonalt arbete bland sjöfarare och utomlands bosatta finländare, samt att bedriva internationell kristlig verksamhet i finländska hamnar.

10. Var öppen för nya intryck, använd ditt sunda förnuft och njut av din resa ut i världen!