Olika sätt att ta sig ut i Världen

Olika sätt att ta sig ut i Världen

UT I VÄRLDEN

Ungdomsutbyten

Organisationer så som Lions och Rotary kan ordna ett utbyte för en ungdom från Österbotten via sina vänorganisationer på andra håll i världen. Detta betyder då att man som ungdom kommer till en värdfamilj som också är till exempel Lions-medlemmar i ett annat land, vilket kan göra att det känns säkrare att åka iväg. Det lönar sig att kolla upp hurudana ungdomsaktiviteter den lokala klubben ordnar. Som ungdom ansöker man om en plats via den lokala klubben, och de ordnar då med en värdfamilj. Idén är att man bor tillsammans med värdfamiljen under några veckor under sommarlovet. Utbytena kan också vara ända upp till sex veckor, vilket gör att man hinner lära känna sin familj bra.

Ofta finns det på samma ort andra ungdomar från andra delar av världen som är på ungdomsutbyte samtidigt, så man kan också umgås med dem och lära känna andra nationaliteter samtidigt. Man lever och bor tillsammans med familjen som om man skulle vara en del av den, så man måste alltså också respektera sättet som familjen lever på och deras regler. Men det innebär också att man tas upp som en del av familjen, och om allt går väl har man kanske en ny livslång bekantskap att se fram emot! Vad man gör varierar beroende på familjen, men ofta brukar de vilja visa upp sin ort och dess sevärdheter för ungdomen. Det är också en fin möjlighet att träna språk, både med de andra ungdomarna och med värdfamiljen!

Språkresor

Många organisationer ordnar språkresor för ungdomar. De kan dock ofta vara rätt så dyra. STS och EF är två kända, stora organisationer som ordnar språkresor. Språkresorna ordnas i olika former så som språkkurser eller gruppresor för ungdomar. Längden på dem varierar också en hel del.

Även inom Finlands gränser är det möjligt att fara på språkresor. Man kan till exempel fara på ”finnbete” där man som svenskspråkig bor några veckor hos en finskspråkig familj med barn i samma ålder. Under denna tid pratar man endast finska. Sedan kan de finskspråkiga barnen komma på återbesök till ens egen familj, då man bara kommunicerar på svenska. Det är alltså ett fint sätt att lära sig lite mer finska på. Förr i världen ordnades dessa utbyten via familjens kontakter och deras kontakter. I dagsläget borde det finnas organisationer som ordnar liknande aktiviteter.

Au pair


Ett sätt att se världen på och att lära känna ett annat samhälle bra från insidan, är att åka som au pair till ett annat land. Att vara au pair innebär att man tar hand om en familjs barn och hem i utbyte mot husrum, mat, språkkurs i landets språk samt en liten fickpeng. Man bor alltså ofta under samma tak som familjen. Det är möjligt att via till exempel organisationen Allianssi (http://www.nuorisovaihto.fi/etusivu/) hitta en familj som man kan jobba för. Att jobba som au pair kan vara väldigt givande, i vissa familjer upptas man som en familjemedlem medan andra familjer mer kan se det som ett arbetsförhållande, så det gäller att anpassa sig till familjen på det sätt som man förväntas.

En dag som au pair kan se ut som så att du fixar frukost och skjutsar familjens barn till skolan, kommer hem igen och stryker barnens kläder, far på språkkurs och har ledig tid, hämtar barnen från skolan och gör mellanmål till dem och hjälper dem med läxor, gör middag till familjen och har ledig tid efter det. Dina uppgifter kan variera en hel del beroende på barnens ålder samt hur många de är, vad föräldrarna jobbar med samt i vilket land du befinner dig.

Det lönar sig att träna på språket i landet ifråga före man åker iväg, och att snabbt börja använda språket då man en gång är på plats. Man kan gärna läsa in sig på kulturen förrän man far iväg för att vara beredd på olika skillnader som kan finnas. Det är också bra att ha gått någon kurs i barnvaktande förrän man åker, så att man inte är helt oförberedd på hur det är att ta hand om barn. Det kan vara lite knepigt i början förrän man lär känna barnen, och speciellt om de dessutom pratar ett annat språk som du inte behärskar till fullo.

Volontär

Att vara volontär innebär att man jobbar för ett gott ändamål ofta utan annan ersättning än husrum och mat. Volontärarbetet ordnas ofta via olika frivilligorganisationer.

Det finns också många program för volontärer, så det lönar sig att googla runt. Var dock uppmärksam på att många volontärprogram kräver att man betalar för egna resor och logi – för ungdomar finns det även andra program som inte kostar en något. Ett program som är verksamt främst i Europa är Youth in Action-programmets EVS (European Voluntary Service). EVS är avsett för ungdomar i ålder 18-30 år. Man arbetar med saker som främjar det lokala samhället. Programmets aktiviteter äger rum främst i de europeiska länderna, men även till exempel i Ryssland, Nordafrika och Mellanöstern. EVS har ingen inträdeskostnad, utan man får istället ersättning för introduktionen, 90 procent av resekostnaderna till arbetsorten täckta, försäkring och uppehälle som inkluderar boende, mat och lokaltrafik i mållandet betalda. Dessutom får volontären lite fickpengar. Volontärerna bor i familjer eller i egna bostäder.

På sidorna maailmalle.net kan man läsa mer om olika volontärprogram i Finland.

Praktik


Då man blir lite äldre och har hunnit studera en tid, kan man åka på praktik utomlands. Ens skola brukar ofta annonsera om de olika praktikplatserna och även om praktikstipendier som man kan ansöka om. En praktik är ett bra sätt att få en bättre insyn i arbetslivet, och praktisk erfarenhet av sitt intresseområde.

Leonardo da Vinci-programmet finns till för yngre personer som går i yrkesinstitut för att få praktisk erfarenhet i ett annat land av sitt blivande yrke.

Svenska Kulturfonden lediganslår praktikplatser ett par gånger i året, och man kan även hitta praktikplatser via Cimo:s sidor.

Interrail


Interrail är ett bra sätt att resa på om man vill se många länder och många storstäder i Europa under en relativt kort tid! Om man är riktigt snabb och effektiv hinner man få en kort insyn i de flesta av länderna, kanske för att få reda på vilka länder man någon gång vill komma tillbaka till. Man reser alltså med tåg, och interrail-biljetterna brukar fungera på de flesta tåg. Många brukar resa med stora backpack-ryggsäckar, och många sover på olika hostell den tid de är några dagar på samma plats. Annars går det också att boka tågbiljett till ett nattåg och sova en natt ombord i tågets sovkupé. Vissa brukar också couchsurfa då de interrailar, det vill säga att de använder systemet couchsurfing.org, vilket innebär att man registrerar sig som användare av sidan och kan ”låna ut” sin egen soffa och ”låna” andras soffa. Detta är ett jättebra sätt att lära känna andra ungdomar runt om i Europa, och samtidigt få kontakt till lokala människor på varje plats man besöker. På så sätt lär man sig en hel del mer om varje plats man besöker, och kan i bästa fall träffa en massa trevliga människor som kanske kommer på återbesök till dig i Finland senare!

Biljetter: Priserna är billigare för ungdomar under 25 år, för att efter det stiga med nästan det dubbla.
Internetsidan där infon om interrail-biljetterna och –reglerna finns är www.interrail.eu

De länder som deltar i samarbetet är Österrike, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Tjeckiska Republiken, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Luxemburg, Makedonien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz och Turkiet.
Man kan också köpa en interrail-biljett som gäller för bara ett land, och priset är då billigare. Köper man det globala passet, så får man resa i alla länder som tillhör interrail-samarbetet.

Semester

En vanlig semesterresa går inte heller av för hackor! Har man möjlighet att resa tillsammans med sin familj - desto bättre. Ta tillvara på alla möjligheter som du får att träna dina språkkunskaper, och försök också förstå lite av det lokala samhället då du en gång är på plats. Couchsurfing.org är ett sätt att lära känna lokala människor på under en semesterresa. På denna sida brukar det postas om olika evenemang som ordnas i staden ifråga där både lokala människor och personer som är på genomresa eller semesterresa träffas. Läs in dig på landet eller staden ifråga förrän du åker iväg, på så sätt lär du dig mer.

Elevutbyten

Via sin skola är det ofta möjligt att fara på utbytesstudier under ett halvt år eller till och med ett helt år. Det gäller att kolla upp hurudana program och kontakter det finns i den skolan man går. Via yrkesskolorna borde det finnas möjlighet att fara på praktik utomlands, och via gymnasierna kan man ibland fara som utbyteselev ett helt läsår. Det kan dock vara så att studierna inte blir godkända i den skola som man vanligtvis går i, så man blir kanske tvungen att läsa in det man missat. Comenius-programmet finns till för ungdomar i denna ålder och man kan då fara till ett annat EU-land eller till Norge, Island, Liechtenstein, Turkiet eller Schweiz för att gå i skola där.

Läger

Via till exempel scouterna och FS4H kan man delta i stora läger, till vilka det kommer deltagare från alla de andra nordiska länderna.

Utbytesstuderande


I yrkeshögskolorna och universiteten finns det också längre utbytesprogram, både i samarbete med länder i Europa och utanför Europa. Utbytesprogram som man ofta hör om är Erasmus och Comenius.

Arbete

Inom EU är det relativt lätt att fara och jobba till ett annat land inom unionen. Man kan gärna utgå ifrån sina språkkunskaper och välja ett land vilkets språk man behärskar åtminstone någorlunda bra. För att arbeta i ett annat EU/EES-land behöver man inte ha något arbetstillstånd. Det svåraste är att hitta en bra arbetsplats. Via Arbetskraftbyråns sidor kan man ibland hitta jobbannonser (mol.fi). Eures är Europeiska Kommissionens internetportal med lediga jobb i Europa.

Man kan också hitta info på internet om man letar efter något mer typiskt sommarjobb, så som att jobba på vinodling i Italien, på Disneyland i Paris, i fiskfabrik i Norge osv. Ibland kan man leta arbete på plats, men det finns förstås ingen garanti för att man hittar något jobb.

Om du vill arbeta utanför EU- och EES-länderna behöver du ett tillstånd som berättigar till arbete – ett arbetstillstånd. Med ett vanligt turistvisum kan man inte ta emot lönearbete.

Det lönar sig alltid att be om hjälp på Arbetskraftsbyrån vad gäller regler för olika länder och dess procedurer. Söker man sommarjobb utomlands skall man vara ute i extra god tid, gärna redan före jul.

Skolresor

De flesta gymnasieskolor har olika projektresor som det går att nappa på. Det gäller att höra sig för i sin skola om hurudana projekt det finns, och haka på dem som intresserar. Man kan också skaffa ett extraknäck för att få ihop fickpengar till resan.

Nordjobb


Nordjobb i ett nötskal
• erbjuder sommarjobb i ett annat nordiskt land
• förmedlar en bostad till dig
• erbjuder dig ett spännande och intressant fritidsprogram
• du måste vara nordisk medborgare, 18-28 år gammal och behärska svenska, norska eller danska
Sommarjobb väntar på dig runt om i Norden!

Nordjobb är en möjlighet till ett sommarjobb i ett annat nordiskt land eller självstyrande område: Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige eller Åland. Du kan inte få jobb i ditt hemland – undantag är att finländare kan få Nordjobb på Åland och tvärtom. Du får alltid avtalsenlig lön och betalar skatt i det land du arbetar i.

Nordjobb är ett utbytesprogram till nordiska medborgare mellan 18 och 28 år (fyllt 18 år tom den 1 juli), som kan åtminstone ett av de skandinaviska språken (svenska, norska eller danska) tillfredställande. Nordjobb kräver ingen tidigare arbetserfarenhet eller yrkesutbildning.

Nordjobb förmedlar bostäder för Nordjobbare, men du betalar hyran själv som vanligt. Bostäder är oftast studentbostäder eller elevhem som har lite lägre hyra. På varje Nordjobbort finns en fritidsledare som visar vägen till bostad och jobb samt hjälper till med andra praktiska frågor.

Efter jobbet får du massor av upplevelser - fjällvandring eller heta källor?
Nordjobb är mycket mer än bara ett sommarjobb – du kan även delta i ett spännande och lärorikt fritidsprogram. På samma ort som du jobbar flera Nordjobbare från olika länder vilket ger dig en möjlighet att lära känna nya människor och deras kulturer. Under kvällarna kan det stå fotboll, fjällvandring eller rökbastu på programmet – tillsammans med andra Nordjobbare.
www.nordjobb.net