Öppna universitetsstudier

Öppna universitetsstudier

Öppen universitetsundervisning är undervisning som motsvarar grundundervisningen på universitetet och som är avsedd för alla medborgare. Alla kan delta i undervisningen oberoende av ålder och utbildningsbakgrund.

Vid öppna universitetet kan man studera:

• av intresse eller för allmänbildning
• för att bekanta sig med studier på universitetsnivå och olika läroämnen
• med sikte på examen för att senare inkludera studierna som en del av universitetsexamen eller för att söka som examensstuderande via den öppna universitetsleden
• för att utveckla yrkesmässigt kunnande.

Undervisning ordnas inom så gott som alla utbildningsområden, varav de mest populära är pedagogiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner. En majoritet av undervisningsutbudet utgörs av grundstudier i olika läroämnen men i flera ämnen kan man studera vidare. I utbudet ingår även allmänna studier och språkstudier samt kurser som stöder studierna.

Var ordnas öppen universitetsutbildning?

Nästan alla universitet ordnar öppen universitetsundervisning. Dessutom ges undervisning vid universitetens samarbetsläroanstalter såsom medborgar- och arbetarinstitut, folkhögskolor och sommaruniversitet. Undervisningen ordnas på kvällar och veckoslut.

På basis av studier som avlagts vid öppna universitetet kan man söka som examensstuderande till universitet via den s.k. öppna universitetsleden. Då beviljas studierätt antingen på basis av ansökan eller nivå- eller urvalsprov.

Elektronisk guide till de öppna universiteten i Finland

Öppna universitet finns fysiskt vid Åbo Akademi, Vasa och Vaasan yliopisto här i nejden, men de utlokaliserar många kurser till orter i Svenskösterbotten mm och erbjuder även möjligheter till distans- och nätbaserade studier.