Yrkeshögskolor & universitet

Yrkeshögskolor & universitet

Yrkeshögskolor

Yrkeshögskolorna erbjuder en yrkesbetonad högskoleundervisning. Studierna vid en yrkeshögskola är mer praktiskt inriktade jämfört med universitetsstudier. Yrkeshögskolorna planerar själva innehållet i utbildningsprogrammen. Studierna inom utbildningsprogram med samma namn kan vid olika yrkeshögskolor bestå av olika studiehelheter och studieperioder.

Yrkeshögskolestudier erbjuds för både unga och vuxna. Vuxna kan delta i utbildningar avsedda för unga, men har även egna utbildningsalternativ som ger möjlighet att studera flexibelt, till exempel vid sidan av arbetet. Examina som kan avläggas vid yrkeshögskolan är yrkeshögskoleexamen och högre yrkeshögskoleexamen.

Läs mera om studier vid yrkeshögskola på Studieinfo.fi

Universitet

På ett universitet kan man ta två olika examen: lägre högskoleexamen (kandidatexamen) och högre högskoleexamen (magisterexamen). Vid urvalsprovet antas en studerande för att avlägga både lägre och högre examen. Den studerande kan om han eller hon så önskar avlägga endast lägre högskoleexamen.

I medeltal tar det ca 5 år att avlägga högre högskoleexamen (magisterexamen) och ca 3 år om man nöjer sig med att avlägga lägre högskoleexamen (kandidatexamen).

En akademisk examen består i regel av huvudämnes- och biämnesstudier. I examina ingår även studier i modersmålet, det andra inhemska språket och minst ett främmande språk samt praktik. Vissa examina är mångvetenskapliga eller yrkesinriktade utbildningsprogram.

Närmare information om innehållet i akademiska examina finns på universitetens webbsidor.
Läs mera om universitetsstudier på Studieinfo.fi