Dagar vi vill uppmärksamma i Oktober

Dagar vi vill uppmärksamma i Oktober
11.10.2021

 

Det finns många dagar i månaden som går att uppmärksamma, även nu i mörka oktober. Vi har valt ut några som vi tyckte var viktiga och som satt oss nära hjärtat. Vi kommer att posta inlägg om dessa på vår instagram under oktobermånad så om du ser ett inlägg du känner är nära ditt hjärta får du gärna dela det inlägget på din egen instagram för att uppmärksamma det du bryr dig om. Att uppmärksamma viktiga dagar som egentligen inte berör oss själva på en individnivå är viktigt för att visa samhörighet utåt, och visa stöd till de länder och människorna som ännu är offer för olika saker och ännu lider, samt för att öka medvetenheten om olika världsproblem och ge kunskap om dem.

Först vill vi uppmärksamma, så som många andra gör för tillfället, att oktober är bröstcancermånaden, för det tycker vi är en otroligt viktig grej att uppmärksamma. Bröstcancer eller cancer överlag är både en silent but also a very loud killer. Vissa kan ha cancer utan att veta av det innan det är alltför sent, medan vissa lever med cancer i flera år och ser hur livet rinner ur deras händer. Vissa kommer undan med blotta förskräckelsen, andra inte. Cancer påverkar de flesta av oss i något skede av livet direkt eller indirekt, eftersom det är en så vanligt förekommande och skrämmande sjukdom. Just bröstcancer drabbar inte bara kvinnor, även om majoriteten är kvinnor kan det också drabba män. Anledningen till att vi uppmärksammar bröstcancer är för att cancerforskningen ska få mera resurser så att vi ska bli bättre på att bota cancer. Något man kan göra själv är t.ex. att undersöka sig själv regelbundet för att upptäcka i god tid om något är fel. Skolor och dylikt borde också lägga mera fokus på att lära ut hur man undersöker sig själv. HÄR kan du läsa om hur man utför en egen undersökning av sina bröst.

Den fjärde oktober är det djurens dag. Denna dag uppmärksammas för att försöka förbättra levnadsstandarden för alla djur runtom i världen. Det bästa med denna dag är att den är oberoende religion, kön, hudfärg, etnicitet, ålder osv. Den är till för alla människor som bryr sig om djur.

Den sjätte oktober är det den internationella CP-dagen. Det långa namnet är World Cerebral Palsy day. Denna dag uppmärksammas för att hylla och stötta de som lever med CP och även för att acceptera olikheter och för att hjälpas åt att göra en mera tillgänglig framtid för alla.

Den tionde oktober vill vi uppmärksamma två ändamål. Det är både världsdagen för mental hälsa men också den internationella dagen mot dödsstraff. Vi vill uppmärksamma världsdagen för mental hälsa för att vi tycker att det är en mänsklig rätt att få må bra. Mental ohälsa har ju också ökat de senaste åren och det vill vi att alla tillsammans jobbar för att motverka. Om du vill läsa mera om mental hälsa har vi tidigare gjort ett projekt om detta som finns att läsa HÄR och även på vår instagram.

Den internationella dagen mot dödsstraff vill vi uppmärksamma för att dödsstraff är oetiskt och ett väldigt hemskt sätt att dö på. Finland har ju inte dödsstraff men önskan är att resten av världen skulle avskaffa detta också. En frågeställning man kan fundera på är om det är etiskt rätt att döda i rättvisans namn, eller om det tar oss till samma nivå som gärningspersonen? Ingen människa, vare sig det är läkare, polis, domare eller en helt vanlig person har rätten att leka Gud och välja vem som får leva eller inte. Den nordiska fängelsemodellen är ett bra exempel på att rehabilitering av fångar i längden ger bättre resultat, är billigare, och skapar bättre resultat för samhället. Men bäst skulle det ju vara om vi gjorde ett sånt samhälle åt oss där vi hann förebygga de snedsteg som leder ner på brottets bana.

Den 15nde oktober vill vi igen uppmärksamma två ändamål. Det är både den internationella me too-dagen, som är relativt ny, och den globala handtvättsdagen, som är väldigt relaterbar i dagens läge med Corona-stormen. Den internationella me too-dagen började uppmärksammas år 2017/2018 när sexuella trakasserier kom upp till diskussion världen runtom. Det började med de sexuella trakasserierna som uppdagades från “nöjesbranschen” i USA men dagen är inte bara kopplad till de människorna. Dagen är till för att alla som varit offer för sexuella trakasserier ska få sin röst hörd och för att de som är ansvariga ska ta sitt ansvar. Dagen är också till för att spräcka tysthetsbubblan runtom ämnet och emot normaliseringen av sexuella trakasserier.

Den globala handtvättsdagen uppmärksammas för att påminna om hur viktigt, och lätt, det är att minska på spridningen av smittsamma sjukdomar och rädda liv genom att tvätta händerna. Detta är ju väldigt aktuellt nu med Corona-läget, trots att vi har börjat “se ljuset i tunneln” med det. Men smittsamma sjukdomar finns på många ställen i världen ännu och därför är det viktigt att uppmärksamma hur mycket en liten grej som att tvätta händerna kan göra.

Den 16nde oktober är det den internationella alla kan rädda liv dagen. Dagen uppmärksammas för att man ska förstå vikten av att kunna hjärt- och lungräddning och hur man använder en hjärtstartare, för att alla människor kan rädda liv på så sätt. Vissa utbildningar måste lära ut hjärt- och lungräddning men man kan också frivilligt gå kurs för att få ett certifikat på att man kan ge hjärt- och lungräddning. Det skulle kunna tas upp för diskussion om detta borde vara något man skulle lära ut i alla skolor, t.ex. på högstadienivå eller på andra stadiet?

Den 17nde oktober är den internationella dagen för utrotande av fattigdom. Fattigdom är ännu ett globalt problem och därför är det viktigt att uppmärksamma det, även fast det land man själv bor i är ekonomiskt välställt. FN har startat denna tradition av att uppmärksamma dagen, men det härstammar från händelserna i Trocadéro, Paris år 1987 då 100 000 människor samlades för att hedra de som fallit offer för rädsla, våld och svält.

Den 27nde oktober är den internationella religionsfrihetsdagen. Denna dag uppmärksammas för att alla människor har rätt att välja sin egen religion, och även rätt att stå utanför religioner och liknande samfund om man saknar övertygelser. I Finland har vi religionsfrihet, men dagen är viktig att uppmärksamma för att alla världens länder inte följer samma spår. I vissa länder blir man hatad och t.o.m. hotad till sitt liv pga sin religiösa övertygelse. De flesta skolor lär ut om de kristnas förföljelse som berättas ur bibeln, när de lär ut om kristendomen. Detta hände förut men händer också ännu, alltså att man blir förföljd pga sin tro och det slutar ofta med våld och rädsla.

Den 31a Oktober firar vi, och en stor del av resten av världen, Halloween. Halloween har sitt ursprung från Skottland och Irland och därifrån tagits vidare till USA där det utvecklat sin nuvarande form. Runt tiden för Halloween firar vi också Allhelgona, men det är inte samma sak. Halloween och Allhelgona knyter dock båda samman till döden och de döda. Vi firar Allhelgona med att besöka våra döda släktingars gravar och lägga ljus på deras gravar och Halloween genom att klä ut oss på maskerader. Halloween har på så sätt ingen “djup mening” men dagen anses vara den dag då de dödas själar återvände till jorden, om man kopplar Halloween till den keltiska ursprungshögtiden Samhain.

Det finns annat du kan göra själv för att visa att du bryr dig om ett ändamål. Det nämns redan i början av texten om att ta hand om dig själv och undersök dig själv så att om det skulle dyka upp något så hinner det åtgärdas i god tid. Gå på undersökningar om du blir kallad till det, det är alltid bra att veta i god tid oavsett vad det gäller. Du kan även donera till Röda Korset eller bli världsförälder vid UNICEF för att hjälpa till, om du själv känner att du har en sån stabil ekonomi att du har råd med detta. Något du kan göra för djurens skull är att t.ex. göra volontärjobb på hund- och katthem eller liknande. Det är också viktigt att hellre adoptera husdjur än att köpa “nya” husdjur. Du kan också volontärjobba på hem för de äldre eller för handikappade för att ge dem någon underhållning eller helt enkelt någon att umgås med. Exempelvis Röda Korset och Folkhälsan sysslar med frivillig vän-verksamhet, där man själv får välja hur mycket tid man har att investera. Sen ska man alltid fortsätta att vara nyfiken och att lära sig mera om allt i världen så att man får mera förståelse för världens olikheter. Forma dina egna åsikter efter egen research och inte efter vad du ser eller hör och bestäm själv vad som är viktigt för just dig. Viktigast av allt som också är lättaste att göra, var en bra människa. Sträva alltid till att stötta och hjälpa och sprida glädje runtom dig, det är sist och slutligen inte så svårt att vara hygglig.

Tillbaka