Internationella dagen för självmordsförebyggande

Internationella dagen för självmordsförebyggande
10.09.2021

Det har varit en par tuffa år för många pga det rådande corona-läget i Finland och den mentala ohälsan har ökat bland de flesta åldersgrupper, men kanske mest hos de yngre åldersgrupperna. När man är ung vet man inte alltid vad som är normalt att känna, vad som är okej att känna och inte heller vart man ska vända sig för att få hjälp. Vi vill därför nu belysa ämnet och minska på tabun och stigman runt mental ohälsa så att folk vågar börja prata om det och på så sätt se till att alla som behöver hjälp vågar söka hjälp och vet vad hjälp det finns att fås. 

Den 10 september är den internationella dagen för självmordsförebyggande, och den infaller idag (fredag). Vi vill uppmärksamma detta eftersom självmord är ett viktigt ämne att våga prata om och ett ämne som berör många.  

Vi har valt att diskutera två teman, Att själv våga fråga efter hjälp & Att våga fråga om du misstänker att din vän mår dåligt

År 2019 var det 746 personer som tog sitt eget liv i Finland. Siffran borde vara mycket lägre, om vi levde i en perfekt värld kunde siffran vara så låg som noll. Mer än hälften av dessa personer var män. En bidragande faktor till varför siffran är högre för män är machokulturen vi lever i som menar att män inte ska visa känslor, inte prata om känslor och inte visa sig svaga. Detta leder till att männen istället för att söka hjälp/ta emot hjälp vänder sina problem inåt tills de blir för övermäktiga och man inte orkar längre. Vid psykisk ohälsa kan man känna skam över det man känner, eller känna sig felaktig och som en börda för familj och vänner. Detta kan sluta med att man tror att världen är bättre utan en. Kvinnor söker oftare hjälp och pratar mera om sina problem, därför är deras siffra mycket lägre, men mycket kan göras för att vi tillsammans ska lyckas sänka båda könens siffror. Det är också vanligt att man blir feldiagnosticerad när man uppsöker hjälp för t.ex. depression och ångest, eftersom många sjukdomar kan ha liknande symptom. Oavsett kön ska man alltid ha rätt till vård och rätt till att bli hörd. Det är okej att söka hjälp och det är, tvärtemot vad vissa påstår, ibland det starkaste man kan göra.  

Man hör ofta frasen “självmord är själviskt”, men självmord är inte själviskt, det är ofta den sista utvägen för individen eller så är självmord det sista symptomet på en lång och tuff depression eller annan psykisk sjukdom. Självmord påverkar så klart inte bara människan som valt att ta sitt liv utan handlingen sätter igång en så kallad “ripple effect”, där en händelse inom ett “system” påverkar på större plan i ett större “system”. Om man tar sitt liv påverkas ens familjemedlemmar, ens släkt och vänner men även människor som man inte känner. Att en människa tar sitt liv kan på så sätt påverka ett helt samhälle. Detta bevisar på så sätt att en människa har så mycket större värde i världen än vad man själv inser. Anledningen till att man väljer att ta sitt liv är inte för att såra de människor man har runt om sig utan det händer för att en individ har tappat allt hopp och all ork om att fortsätta kämpa för att leva längre. Så behöver det inte vara.  

Vi vill lära er hur man upptäcker psykisk ohälsa hos andra så att också ni kan hjälpa. Vi vill också nämna att psykisk ohälsa inte alltid syns utåt, så kom ihåg att alltid checka in med era vänner och familjemedlemmar oavsett symptom eller inte. Kännetecken på psykiskt illamående är bland annat:  

  • Vännen/familjemedlemmen är ovanligt tystlåten 
  • Vännen/familjemedlemmen undviker sociala kontakter 
  • Vännen/familjemedlemmen slutar höra av sig och ta kontakt 
  • Vännens/familjemedlemmen humör är annorlunda, t.ex. ledsen, lättirriterad, arg 
  • Vännen/familjemedlemmen verkar trött hela tiden/energilös eller sover ovanligt mycket 
  • Vännen/familjemedlemmen isolerar sig från omvärlden 
  • Vännen/familjemedlemmen tycker inte längre om att göra de saker hen förut älskade 
  • Vännens/familjemedlemmen aptit har ändrats drastiskt, bidrar kanske även till viktuppgång/viktnedgång 
  • Vännen/familjemedlemmen beter sig vårdslöst 

Dessa ovanstående symptom är vanliga vid depression, och även ångest, som kan vara en orsak till varför man tar sitt liv. Man kan också lida av andra sorters psykiska sjukdomar så som exempelvis schizofreni, bipolär eller borderline personlighetsstörning. Ibland kan depression finnas som ett symptom vid dessa sjukdomar men oftast är andra symptom mera märkbara och specifika för dem.  

Om du känner att du lider av psykisk ohälsa eller mentalt illamående ska du söka hjälp. Du kan kontakta din skolsjuksköterska, din egen hälsovårdscentral eller ta kontakt med sjukhusets psykiatriska poliklinik. Du kan också vända dig till psykologer och psykoterapeuter inom både den kommunala och den privata sektorn, men inom den privata sektorn bekostar man sin egen vård och besök. Om allt detta känns för allvarligt kan du börja med att kontakta oss på Decibel så kan vi försöka hjälpa så gott det går, man kan också gå via Ärligt Talat chatten om man vill vara ännu mera anonym och bara vill ha någon att prata med. Inom Vasa stad finns också Reimari där du kan chatta eller sända in en fråga. På suicidezero:s hemsida kan du hitta länkat var du kan få hjälp, t.ex. olika krislinjer. Där finns också länkat hjälp för dig som är närstående till någon som tagit sitt eget liv. Alla dessa ställen är också bra att känna till för dig som är vän till någon med psykisk ohälsa, så att du vet vart du kan råda vännen att vända sig till.  

Om din vän inte vill ta kontakt eller be om hjälp kan du som vän hjälpa genom att finnas där för hen och lyssna när hen vill prata ut. Som närstående kan det vara svårt att veta vad man ska säga och man kanske inte alltid förstår situationen själv, men oavsett om man förstår eller inte räcker det med att man berättar att man finns för dem så att den drabbade känner sig trygg och känner stöd. Man kan också visa stöd genom att erbjuda sig att följa med till skolsjukskötare eller läkare om den drabbade behöver det. Sluta aldrig med att försöka hjälpa och sluta aldrig att prata om var man kan få hjälp. Men kom ihåg att också ta hand om dig själv.

Om du misstänker att din vän är en fara för sig själv eller för andra, tveka inte – ring nödnumret 112 genast och få hjälp med situationen.  

Tillbaka