Kaskö, Motion och idrott för barn och ungdomar i Kaskö hösten 2019