Undersökning: Sociala mediers påverkan på ungas självbild

Undersökning: Sociala mediers påverkan på ungas självbild
27.08.2021

Jag är en socionom studerande från Yrkeshögskolan Novia. Jag håller på att skriva mitt examensarbete om hur sociala medier påverkar ungas självbild, därför har jag gjort en enkät som hjälper mig att forska i detta.
Enkäten tar enbart några minuter att svara på.
Alla svar kommer vara anonyma och används enbart till examensarbetet.
Tack för ditt deltagande.

HÄR hittar du enkäten. 

Mvh. Heidi Löfroth

Tillbaka